Salı , 18 Haziran 2024
Son Dakika Haberler

Aylık Arşiv : Aralık 2014

ŞEYTANIN ZAFERİNE KADEH KALDIRMAK

Her yılbaşı yaklaştığında, geldiğinde insanların sapmalarına ve kimlik kayması yaşadıklarına bir kez daha şahit oluyoruz. Yılbaşı kutlamalarının gâvurluğundan, onlara benzeme gayretlerinin bir sonucu olduğundan bahsediyoruz. Esasında kutlamak kavramı başlı başına bir problemken biz bunun dışında başka problemler üreterek kaymalarımızı ve sapmalarımızı artırmanın peşine düşebiliyoruz. Oysaki artırmamız gereken değerlerimizin başında imani hassasiyetlerimiz gelmelidir. Bu türden kutlamalarla aslında bizler hassasiyetlerimizi, değerlerimizi kurban …

Devamı »

“FETİHTEN GÜNÜMÜZE TRABZON VAKIFLARI”

Yahya Düzenli duzenliyahya@gmail.com Bir şehrin tarih içinde geçirdiği dönüşümler, insan-mekân-şehir ilişkisinin medeniyet tecelligâhıolarak mekâna aksettiği şekliyle mânâsının okunacağı en önemli tarihî metin-lerden birisi de vakfiyelerdir. Bunlar; vakfın kurucusu tarafından“vakfedilen bir malın hangi hayır işlerinde kullanılacağı, ne şekilde yönetileceği”hususlarını ihtiva eden ‘em-salsiz kitabe’ler niteliğindeki belgelerdir. Gerek Kur’an-ı Kerîm’deki âyetler, gerekse de Hz. Peygamber’in “İnsan öldüğü zaman amelleri kesilir. Ancak üç şey …

Devamı »

Baascılık ve Kemalizmin çöküşü

Ortadoğu bu halk düşmanı, bir avuç azınlığın, iki din karşıtı totaliter devlet anlayışından çok çekti ve hala da çekmekte. İkisinin de Ortadoğuda, aynı karekteristik izleri taşıyan bölgelerde olmasının dışında birçok yakınlıkları daha vardır. Diktatör, darbeci, gücünü askerden alan militarist bir devlet anlayışının temsilcileridirler. Özgürlük, insan hakları, bağımsızlık, adalet, hukuk ve devlet anlayışları sadece kendi azınlık aşiretleri için vardır ve onlara …

Devamı »

Üçüncü dünya savaşı…

Suriye iç savaşı, Gezi olayları, Mursiye yapılan darbe, 17-25 Aralık darbe girişimleri, IŞİD’in hortlatılması, Kobani olayları, Ukraynadaki iç karışıklıklar, Kırımı işgali, Doğu Akdenizde Türkiye ile GK.Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail, Mısır arasındaki münhasır bölge gerilimi… Ve dahası… Cumhur Başkanı Tayyip Erdoğan şahsında batının Türkiyeyi itibarsızlaştırma propagandaları, iç politikada çıkarılan zamansız, anlamsız ve maksatlı gerilimler, içte ve dışta Barış sürecinin sabote edilme …

Devamı »

BÜYÜK ÜLKENİN AYAK SESLERİ

MARMARAY Ne uzaya fırlattığınız uydular.. Ne dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri olmanız.. Barajlar, Otoyollar Enerji koridoru olmanız, Vs. vs. vs. Hiç birisi aklınıza gelmez. İstanbul trafiğinde sıkışıp kaldığınız zaman… DÜĞÜN İstanbul’un trafiği malum… Bilhassa Cuma, Cumartesi, Pazar öğleden sonraları çekilmez bir hal alır. Bunu bildiğim için bu vakitlerde zaruri bir ihtiyaç olmadan, yerimden kımıldamam. Bu vakitlerde boğazı geçip karşıya gitmeyi …

Devamı »

“ÇOCUKLARA ARKADAŞ” / Fahrettin Gün

Yeni çıkan kitabım… “ÇOCUKLARA ARKADAŞ” Bu çalışma Sultan II. Abdülhamid döneminde yani bundan 130 önce yapılan bir çalışmanın günümüze aktarılıp, ek ve ilavelerle okuyucuya sunulmasıdır. Kitabın arka kapak yazısı… “Herkesçe bilinmektedir ki, her ağaç ve her hayvan tâzelik zamanında iken terbiye edilir yâni eğitilir. … İnsanların da en güzel şekilde terbiye edilebilecekleri zaman, çocukluk zamanıdır. İşte bu sebepten dolayıdır ki …

Devamı »

Ozon ve ozon tabakası nedir?

Ozon (O3) üç adet Oksijen atomundan oluşan şeffaf bir gazdır.Ozon tabakası ozon gazından oluşan ve atmosferin yukarı seviyelerinde başka bir deyişle yer yüzeyinden 10-50 km yüksekte bulunan bir tabakadır. Bu tabakanın temel rolü Ultraviyole (UV) ışınları olarak adlandırılan güneşin zararlı ışınlarına karşı bizleri korumaktır.Ozon tabakası yeryüzüne ulaşan bu zararlı ışınlara karşı korumak için bir filtre gibi davranır Ozon (O3) Gazı …

Devamı »

Ümmet bilinci !

Batılıların denizaşırı ülkelerden gelip zorla işgal ettikleri islam coğrafyalarında hiçbir ulusa soluk aldırmadıklarını görüyoruz. Bu işgal ve baskı imparatorluğu 1950 den önce İngilizlere, 2. Dünya savaşından sonra ABD’nin eline geçmiştir. 2. Dünya savaşından sonra Almanlar karşısında yolunmuş tavuğa dönen İngiliz horozu dünya jandarmalığını gizli ikili anlaşmalar ile ABD’ye devretti. Kuruluşunu İngiltere’ye borçlu olan, yaşayabilmek için ABD’denin koruması ve kollamasına muhtaç …

Devamı »

ŞEHRE ŞAHİTLİK, ŞEHRE AİT ÖLÜLER

Yahya Düzenli duzenliyahya@gmail.com Rivayet edilir ki; kadîm zamanların medeniyet şehirlerinde ölüler de canlılar da şehre şahitlik ederdi. Çünkü şehir onları böyle bir şahitliğe çağırırdı. Şahitlik…İnsanın şehre, şehrin de insana tanıklık etmesi, fehm etmesi, aidiyet idraki… Bu anlamda şehir, varlığını insana hissettirir. İnsanın da şehri sahiplenen, kuşatan bir irfana sahip olması gerekir. Peki ölüler şehre nasıl şahitlik eder? Bu soruya verilecek …

Devamı »