Cumartesi , 25 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

Erdoğan Fenomeni ve Batı

erdogan-sinir-670İslam ülkeleri iki asırdan bu yana batılı güçlerin işgal ve sömürüsü, baskı ve zulmü altında inim inim inlemektedir.

Yeryüzünde emperyalist batılılarca işgale, sömürüye, baskı ve zulme uğramayan hiçbir İslam ülkesi yoktur.

Osmanlının yıkılışından sonra tüm İslam coğrafyası baştan sona kadar işgal ve istilalara uğramış yer altı ve yerüstü zenginlikleri vahşi batı medeniyetinin medeni (!) insanları tarafından yağmalanmış ve hala yağmalanmaktadır.

Filipin’den Fas’a, Kazandan Yemen’e kadar batılı devletler tarafından talan edilmeyen, sömürülmeyen, zulme ve katliama maruz bırakılmayan bir İslam ülkesi gösterilemez.

Batılılar bu topraklarda sadece Müslümanların yer altı ve yerüstü değerlerini çalıp yağmalanmakla kalmamış bu insanlarını, din ve bir kültürlerini de asimilasyona tabii tutmuşlar korkunç bir tarih ve kültür katliamı gerçekleştirmişlerdir.

Tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vurmak için bu topraklarının çocuklarını batı başkentlerinde ve metropollerinde okutarak, eğiterek onları kendilerine benzetmiş, daha kötüsü onları kendi insanına, din ve kültürüne karşı saldırgan bir Bit bul köpeği haline getirip kullanmıştır. İslam yurtlarının başına gelen en büyük felaketler de bu mankurtlaştırmış kukla aydın ve yöneticiler eliyle gerçekleştirilmiştir.

Bu asimilasyon hareketi batıda kuklalaştırılan devlet yöneticileri tarafından toplumun tümüne yönelik olarak insanlarımızı devlet baskısı ve zorbalığıyla kendi kültür, örf adet, gelenek ve medeniyetinden kopararak batıya, batılılara ve batı medeniyetine öykünen ücretsiz köleler haline getirmiştir.

 

Bundan sonra İslam topraklarında modern kölecilik ve sömürgecilik dönemi başlamış, coğrafyalarımızdaki mankurtlar kraldan fazla kral kesilerek kendi millet ve kültürüne düşmanlık yapmada adeta birbirleriyle yarışmışlar milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hikâyesiyle aldatmışlardır.

Aşağılık kompleksi içinde medenileşeyim derken koskoca İslam topraklarını ve onun zenginliklerini batılı efendilerine peşgeh çekmişler, Müslüman ülkeleri kendi milletini ve ülkesini öldüm fiyatına batılılara satmışlar ihanette, ahmaklık ve şerefsizlikte sınır tanımamışlardır.

İki asırdır beri süregelen kıyımların, yağmalamaların, baskı ve zulümlerin altında İslam milleti kendine kendini hatırlatacak, batılıların tasallutundan kurtaracak gerçek bir kahramana susamış durumdadır.

Türkiye’nin son 15 yılda siyasi, askeri, ekonomik, diplomatik alanlarda kazandığı başarı ve mevziler İslam milletinin asırlardır ufukta beklediği ümmetin umutlarını, hayallerini kendi sınırlarının da ötesine taşıyan, bütün dünyayı kucaklayan ve’’bizim de söyleyecek sözümüz var’ diyen bir noktaya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyanın 5’ ten büyük diyerek her fırsatta dünyanın yönetimi beş kabadayı ve eşkıyaya bırakılmayacak kadar önemli olduğunu değişik vesilelerle haykırması başta İslam dünyası ve mazlumların cephesinde geniş yankılar oluşturmaya devam etmektedir.

Türkiye ve bölgemiz üzerinde oynanan oyunların farkında olmamız ve ona göre strateji ve taktikler geliştirmemiz egemen güçleri ve dünyayı yöneten Siyonist sistemi temellerinden sarsmıştır.

İslam dünyasında yeşeren umutlar coğrafyamız üzerindeki kara bulutları dağıtırken batının oyun ve hileleri de teker teker boşa çıkmış, çıkmakta ve çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Söz dinlemeyen, ne yapacağı bilinmeyen, batılıların her dediğine boyun eğmeyen, onay vermeyen’’ Türk halkının sevdiği bir lider olarak batının başını ağrıtmış, ağrıtmakta ve daha çok ağrıtmaya devam ettikçe ona karşı geliştirilen düşmanca saldırı ve söylemlerin de devam edeceği muhakkaktır.

Bize de bu düşmanlıklara ve saldırılara karşı dimdik durmak düşüyor.

Ama galip gelecek olan mazlumların yanında ve zulmün karşısında olan milletimiz olacaktır inşallah.

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Emperyalizme karşı

Arif Altunbaş Tüm insanlık kendi durum ve konumuna göre ailevi ve toplumsal, iç ve dış …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir