Cumartesi , 20 Temmuz 2024
Son Dakika Haberler

Tarih

İskilipli Atıf Hoca

Haberi hazırlayan; İbrahim Yasir/Akıncılar Fotoğraflar; Kemal Filiz Gezi Notları 26 Aralık 1925’te, Frenk Mukallitliği ve Şapka risalesini yayımlayan ve dağıtanlarla birlikte, 13 kolluk kuvveti gözetiminde Ankara’ya gönderildi. 26 Ocak 1926 Salı günü Ankara İstiklâl mahkemesinde Hakim Ali Çetinkaya tarafından yargılandı. Adı geçen kitapı (Risaleyi) şapka kanunu çıkmadan 1 yıl önce önce yayımlamış olmasına rağmen, aynı görüş ve düşüncelerinden dolayı savcı, İskilipli Âtıf için 3 …

Devamı »

BİR KİTAP BİN HATIRA

Bir dava ve teşkilat adamı olan CAVİT OKUR hocanın hatıralarından bir demet olarak kaleme aldığı MASUM HİKAYE’ yi okumak isteyen okuyucular, onu BEYAN Yayınlarından edinebilirler. Bu hatıra kitabı çağımızın sahabesi gibi olan MTTB ve Akıncı Gençliğin delikanlılık çağlarının baharlarında yaşadıkları acı tatlı ortak hatıra ve hikayesidir. Arif Altunbaş

Devamı »

KUT UL AMERE ZAFERİ

Emin Batur 29 Nisan 1916’daİngilizlere karşı Kazanılan bu savaşOsmanlının dışarıdan bir müdahale ile yıkılmayacağını göstermesi açısından önemlidir. En zor şartlardaVe merkezden uzak bir mıntıkada (Bağdat’a yakın bir yer) yapılan bu savaş Osmanlının kesin galibiyeti ile neticelenmiştir. MUKAYESEHâlbukiSakarya meydan savaşıBizim topraklarımızdaVe400 yıl bir vali ile yönettiğimiz eski vilayetimiz Yunanistan ile yapılan bir savaş olduğu halde göklere çıkarılıyor.. bunun için üst üste …

Devamı »

ÇANAKKALE ÇANAKKALEDEN İBARET DEĞİLDİR

Arif Altunbaş Çanakkale savaşı ümmetin var oluş ve yok oluş mücadelesinin destenıdır. Orada kazanılan savaş bir kişinin, milletin, ırkın savaşı değil İslam ümmetinin batı emperyalizmi, baskısı, zulümü, işgal ve istilası, sömürü ve otoritesine karşı verilen bir kurtuluş savaşıdır. Orada kazanılan zafer bir kişi, millet ve devlete mal etmek o şanlı mücadeleye leke düşürür. Zafer; o savaşa katılan Türk, Kürt, Arap, …

Devamı »

Sarıkamış Şehitleri

Sarıkamış Harekâtı 19. Yüzyılda Güney Kafkasya ve Kars, Ardahan ve Batum sancaklarının işgali Türk-Rus mücadelesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Üç sancağın işgali vatanın ve devletin bütünlüğünü tehlikeye atmıştır. Rusya durdurulamadığı takdirde Türk milletinin vatanı ve son kalesi olan Anadolu tamamen kaybedilebilirdi.  Bu sebeple Türk milleti I. Dünya Savaşı’nda ölüm-kalım mücadelesi verecek, Kafkas cephesi ise hesaplaşmanın yaşandığı yer olacaktı.       1914 …

Devamı »

Kayıp Yıllarımız ve Gazze

gray concrete building under blue sky during daytime

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dünyanın her türlü dengesini alt üst etmişti. Çağımızda dünya küçük bir köy konumuna geldiğinden dünyanın neresinde bir olay olsa öyle veya böyle, bir şekilde her ülke oluşan etkiden nasibini almıştır. İkinci Dünya Savaşı’na girmeyen ülkemiz, bizzat savaşan ülkeler gibi savaşın getirdiği tüm olumsuzluklardan yeterince etkilenmiş, ekonomik manada büyük sıkıntılar çekmiştir.Savaş sonrasında galip ve mağlup ülkeler, …

Devamı »

Lozan, sadece Osmanlı için ‘defin ruhsatiyesi’ değil; bizi, ‘adam etme andlaşması’ da; öyle mi?

Selahaddin E. ÇAKIRGİL Amaniiin.. 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir Lozan aşkı patladı.. Yetişin a dostlar, mantık mıntıkalarında yangın vaaar!… Hattâ son bir yıldaki ve hele de son seçimler sırasındaki gizli fırıldakçılığıyla, kendi tarafdarlarını bile hayretlere giriftar eyleyen bir siyasî lider de, 24 Temmuz gününün ‘ulusal bayram’ ilân edilmesini bile istedi.. İstanbul’da bir partinin il başkanlığını yapan birisi, daha düne kadar M. Kemal’i ‘Atatürk’ diye anmadığı için baskılar altında, …

Devamı »

Türk tarihinin büyük zaferi: Kut’ül Amare

Irak Cephesinde 29 Nisan 1916’da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut’ül Amare Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak kabul ediliyor. Halil Paşa’nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916’da teslim almasının ardından, “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz” sözleriyle duyurduğu Kut’ül Amare Zaferi’nin 105’inci yıl …

Devamı »

Belgrad’ın Fethi

Arif Gökce  Balıkesir Üni. Tar. Böl. Öğr. İlkçağ’ın son yıllarında Romalılar bu bölgeye geldiler. Sava nehrinin Tuna ile birleştiği noktanın yukarısında Belgradın eski yerleşim yeri olan Singidunum şehrini kurdular. Milâttan sonra I. yüzyılın sonlarında burada kurulan şehir Romalıların askerî kampı etrafında gelişmiştir. Ayrıca, Tuna nehri üzerinde bulunan donanma üssü de olmuştur. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerdeki sulak, verimli plato …

Devamı »

Umberto Eco’dan ”Nasıl yazıyorum”

Umberto Eco’nun Kendisine Sorduğu “Nasıl Yazıyorum?” Sorusuna Verdiği 11 Cevap 18 / 22 Umberto Eco, düşünsel birikimini yazınsal dünyasında oldukça etkili bir biçimde kullanarak şekillendirebilen ve bu birikimin dönüştüğü noktalardaki hayat belirtilerini gözlemleyebilen yazarların başında geliyor. Yaşamı boyunca yazdığı kitaplarla ve üniversitede verdiği derslerle söz konusu birikimin dönüşümünü sağladı ve geleceğe oldukça nitelikli eserler bıraktı. İnsan ve iletişim etkileşimi üzerinde …

Devamı »