Salı , 18 Haziran 2024
Son Dakika Haberler

HİLAFET NEDEN YIKILDI.

Halife İslam’ın siyasî, hukukî ve yönetim makamına verilen isimdir. Bu yönetimin adına da Halifelik denir.

16. yüzyılın başında Yavuz Sultan Selim‘in Memluk Devleti‘ne son vermesiyle birlikte halifelik Osmanlı Devleti‘ne geçmiş olup ilk Osmanlı Halifesi de Yavuz sultan Selim Handır.

1 Mart 1924’teki bütçe görüşmelerinde Halife’ye verilecek ödenek konusunun gündeme getirilmesinden sonra,  batılı devletler ve özellikle İngilizlerin baskısı ve isteği Mustafa Kemalin onayı ve meclis kararıyla ile 3 Mart 1924’te kabul edilen bir yasayla, halifelik kaldırıldı.

İleride saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için Osmanlı hanedan üyelerinin de yurt dışına çıkarılmaları kabul edildi.

5 Mart 1924 sabahı Abdülmecit Han ailesiyle birlikte Türk topraklarından çıkarıldı.

Halifelik neden kaldırıldı

1-Halifeliğin İslam ümmetini birleştirici bir fonksiyona sahip olmasından,

2- Zamanın süper gücü İngilizlerin ısrarla istemesi ve baskısından,

3-Ankarada kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına geçmesi korkusundan,

4- Müslümanların birlik ve beraberliğini temsil ettiğinden,

5- Avrupa ve Türkiyedeki İslam düşmanlarının İslam’a ve Müslümanlara olan husumetinden,

6- Müslüman coğrafyasının hemen hemen tamamı batılıların işgal ve sömürüsü altında olmasından ve bir bunların topluca işgalci güçlerekarşı ayaklanmasında Halifeliğin büyük bir rol oynama korkusundan,

7-Halifeliğin sembolik bir makam ya da bir dini liderlik makamı olması korkusundan,

8-En önemli sebepleri ise halife mevcut oldukça Türkiye Cumhuriyeti‘nde  laik karakterdeki inkılapların yapılamayacağı  korkusundan.

Halife’ nin ve  Osmanlı Hanedanının sınır dışı edilmesi kanunu

 

  • Kanun Numarası: 431
  • Kabul Tarihi: 3 Mart 1924
  • Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 6 Mart 1924
  • Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 63

 

Madde 1: ”Halife halledilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.”

İmza; Reisi Cumhur Mustafa Kemal

Böylece, İslam’a ve Osmanlıya ait ne varsa düşman olundu, Avrupa’dan ne alınırsa alınsın kurtarıcı can simi’ i gibi görüldü ve gözü yumuk alındı. Batılılaşma, uygarlaşma adına din, kültür ve geleneğimize aykırı ne varsa batıdan alındı. Taklitçilikte dünyanın bir numaralı ülkesi, geri kalmışlıkta dünyanın sonuncu ülkelerinden olduk.

Kemalizm düşüncesi bizi medeniyet yarışında dünya milletleri arasında nal toplamaya mahkum etti. Bu gün çektiğimiz maddi, manevi sıkıntıların ve anarşinin temelinde k-kendi değerlerimizden ve özümüzden kopma 1. derece rol oynamaktadır.

Kemalist devrimlerin yıkımları ve harabeleri altında Cami ile Kilise arasında kalan beynamaza döndük.

Zafer Gençosman *

Tüm Yazıları →
Zafer Gençosman

Ayrıca Bakınız

Avrupalı bizi neden sevmez

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uzun yıllar maliye ve iktisat derslerine giren Alman asıllı Prof. Dr. …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir