Salı , 18 Haziran 2024
Son Dakika Haberler

Taliban bir terör örgütü müdür?

Taliban bir terör örgütü müdür?

Dünyanın neresinde olursa olsun İslam ve Kur’an adına yola çıkan, sınırlarını Allah’ın belirlediği kural ve kaidelere göre bir hayat tarzı yaşamak isteyen kişi, toplum ve milletler batı emperyalistlerinin gözünde hep terörist olarak ilan edilerek dünyadan izole edilmek istenmiştir.

İngiliz emperyalizminin desteği, yardımı ve etekleri altında Filistin’i işgal eden, 60 yıldır da sistematik olarak onları kendi öz vatan ve topraklarından zor ve zorbalıkla çıkaran evsiz, yurtsuz ve vatansız bırakan katil İsrail devleti ve onun batılı dostlarının nazarında çoluk çocuk yaşlısı ve genciyle işgale uğrayan Filistinliler terörist muamelesi görmesi karşısında demokrasi ve özgürlüklerin ülkeleri iddia edilen batı dünyası ve onun ücretli kölelerince bu vahşet, bu işgal ve zulüm İsrail’in kendisini savunma ve yaşama hakkı olarak görülmektedir.

Emperyalist devletlerin çıkar ve menfaatlerine karşı kendi hak ve hukuklarını savunan her hareket ve millet Haçlı işgalcilerinin gözünde terörist olarak ilan edilerek dünya ile irtibatı kesilip izole edilmeye çalışılmaktadır.  Batı medeniyeti ve kültürü bu istikamette yalan, iftira, algı operasyonları, basın yayın ve toplum mühendislikleriyle dünya kamuoyunu her zaman, her alanda yanıltmakta tescilli ve defolu bir kimliğe sahiptir.

İşgalcilerin propaganda araçları kara’ ya ak, ak’ a da kara diyorsa; o aynen öyle kabul edilmek zorundadır. Aksi takdirde bu yalan ve iftiralara karşı gelen ve bunları kabul etmeyen toplumlar ve devletler batılı güç odaklarının ekonomik, siyasi, askeri hedefleri ve saldırılarının direkt hedefi olmaktadırlar.

Batı medeniyetinin katillerine boyun eğer ve onların Firavun’ i sistem, düzen ve güçleri karşısında eğilir bükülür teslim olursanız ancak o zaman onlar sizi kendilerine dost ve müttefik olarak kabul eder görünürler. Aksi bir durum ve pozisyonda her alanda kendi aralarında size hayat hakkı tanınmamakta müttefiktirler. Çeşitli uluslararası kurum, kuruluş ve anlaşmalarda siz onların dost ve müttefiki olsanız bile…

Son 20 yılda Türkiye bu yalan ve iftiracılarla, bu sömürgeci ve işgalcilerle birlikte hareket etmediği, onlara yalakalık ve zagarlık yapmadığı için, başta; ABD ve Fransa olmak üzere batılı tüm emperyalistlerin hedefi ve düşmanı haline gelmiş ve getirilmiştir. Türkiye’nin birçok alanda ilerlemesi, büyümesi ve başarısı onların en büyük başarısızlığı ve kaygısı haline gelmiştir.

En yakın örnek olarak; yurdumuzun savunması için satın almak istediğimiz Patriot füzelerini satmayan, parasını ödediğimiz ve ortağı olduğumuz halde 5. Nesil savaş uçağını bize vermeyen ABD bu ihtiyaçlarımızı Rusya’dan karşılayınca yarım asırlık NATO üyeliğimiz ve müttefikliğimizi bir kalemde çizerek Türkiye’ ye karşı düşmanca tavırlar, eylem ve söylemler içine girmiştir.

Bunlar yetmiyormuş gibi burnumuzun dibinde Yunanistan’da Dedeağaç’ta askeri bir üst kurup oraya binlerce silah ve cephane yığarak adeta bizi tehdit eden bir müttefik (!) düşman durumuna gelmiştir. PKK’nın Suriye’ deki uzantısı PYD’ ye bize karşı savaşması için parasız olarak verdiği 3 bin TIR silah ve cephane ise, ABD’nin ne kadar çakma bir müttefik ve dostumuz olduğunun ispatıdır.

11 Eylül olaylarını Taliban’ın yaptığını iddia eden ABD ve onun istihbarat örgütü CİA tarihin en çirkin ve adi yalan ve iftira makinası olarak Afganistan’ın işgaline meşruiyet kazandırmak , kitlesel ölümlere sebep olacak kimyasal silahlar bulundurmak iddiasıyla Irak’ı işgal etmiş, rejimi devirmiş Saddam’ı asmış, Irak’ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin üstüne oturduktan ve binlerce insan katledip öldürdükten sonra da kimyasal silahlar konusunda CİA yanıldı demiş, Irak halkından özür bile dilemeden bu ülkeyi sömürmeye, oradaki masum insanların kanlarını dökmeye ve işgale aynen devam etmiştir. Dünya kamuoyunun karşısında vatanını ve milletini savunmak zorunda kalan Irak halkı barbarca Guantanamo gibi hapishanelerde en acımasız ve vahşi işkencelere tabi tutulmuş, İşgalci ABD ve müttefikleri ise özgürlük ve demokrasi kahramanları olarak kahraman ilan edilmiştir.

İşte batı medeniyeti ulusları ve devletleri böyle bir medeni (!) vahşetle baskı ve terörle bütün dünya’ ya demokrasi (!) getirmeye çalıştığını iddia ederek zayıf ve mazlum ülkeleri sömürerek semirmeye devam eden medeni bir canavardır.  Bu hırsız ve arsız mezar soyguncularının demokrasi ve özgürlük getirme usul ve yöntemleri kana, kine ve nefrete bürünen bir soy kırımdan ibaret olup, halen bugün bile dünyanın birçok bölgesinde işgal ve soygunlara devam etmektedir.

İslam Fıkhı, örfü ve geleneklerine göre kendi ülkesi Afganistan’ı yönetmek isteyen Taliban onlara ve müttefik şakşakçılarına göre; (her ne kadar yanlış ve hatalı eylem ve söylemlerde bulunsa da),  bir terörist hareket değildir. Asıl teröristler onları terörist olarak ilan eden işgal ve yağmacıların bizzat kendileridir.

Sen, onbinlerce km uzaklardan Afganistan’a gel ve ülkeyi baştan sona işgal et. Paşa keyfine göre bu ülkenin alt ve üst yapısını yak, yık, taş üstüne taş bırakma, tüm değerli madenlerini sömür, paralı askerlerle kardeşi kardeşe kırdır. Aldığını aldıktan, vurduğunu vurduktan, çaldığını çaldıktan sonra; bir gece ansızın hırsız gibi sessizce oradan çek ve git. Zavallı Afganlı vatanını, milletini, dinini, kültürünü, neslini, geleceğini korumak için 40 yıl işgalcilerle karşı aç susuz ve imkansız savaşsın. Vatanını ve milletini savundukları için adı terörist olsun, öyle mi?  Batı emperyalistleri ürettikleri yalan, iftira ve algı operasyonlarıyla işte böyle haklıyı haksız, mazlumu zalim, işgalci katillere karşı vatan ve milletinin çıkar ve menfaatlerini savunan herkesi terörist kendilerini de onları kurtarmaya gelen kahramanlar olarak göstermeyi demokrasiyi ihraç etme zannetmektedir. Bu zulüm ve işkencenin adına demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık getirme mücadelesi deniliyor.

Batı toplumunda böyle bir işgale, zulme ve baskıya maruz kalıpta adı teröriste çıkan bir örgüt, toplum ve ülke var mıdır? Batı dünyasınca terör ve terörizm sadece Müslümanlara ve İslam coğrafyasındaki özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren millet ve toplumlara yakıştırılan bir iftiradır.

Böyle bir işgal ve zulüm hikayelerini yalnız Afganistan’da, Keşmir’de, Myammar’da Karabağ’da, Çeçenistan’da,  Kıbrıs’ta, Suriye’de, Filistin’de, Somali’de, Sudan’da, Libya’da, Cezayir’de, Bosna’da, Orta Asya’da, Orta Doğu’da ve Afrika’daki Müslüman ülkelerde görebilirsiniz ancak. Terör; insanlık ve medeniyet düşmanı kolonyalist, işgalci ve sömürgeci batılıların yaptıkları, teröriste; bu katilleri tarif eden ve anlatan en kısa ve net yerinde bir kelimedir. Kolonyalist katiller, zalimler, işgal ve istilacılar yüce (!) batı medeniyetinin kurucuları olan bu alçaklardır.

Taliban – Doğrusu ve yanlışıyla- İslam’ı kendi topraklarında hakim kılmak ve o hakimiyetin altında özgürce yaşamak isteyen birçok yerli ve milli guruptan oluşan bir direniş hareketidir. Onları (ABD, İngiltere, Fransa gibi) terörist olarak suçlayanların bizzat kendileri terörist ve terör devletidirler.

Ey ABD ve katil yandaşları, batı medeniyetinin işgalci ve istilacı canavarları! Afgan Müslümanları mecbur mu sizin demokrasi adı verdiğiniz fitne üreten ikiyüzlü, köleci sisteminizi, yalancı ve sahte özgürlük ve bağımsızlığınızı, ahlaksız ve edepsiz sisteminizi kabul edip kendi yurtlarında uygulamaya! Çekin o kanlı ve pis ellerinizi Türkiye’den, Filistin’den, Afganistan’ dan ve tüm İslam Coğrafyasından. Ürettiğiniz nefret, düşmanlık, kan ve kin denizlerinden defolup gidin kendi çöplüğünüze!

Batının bize ve coğrafyamıza dikte ettirmeye çalıştığı bütün sistem, kural, kaide, kavram ve söylemler kendi emperyalist çıkarlarına hizmet eden birer sömürü aracındır. Seversiniz veya sevmezsiniz. Taliban işgalci ve emperyalist sömürgecilere karşı on yıllarca savaşan Afgan halkının içinden çıkan milli ve yerli bir direniş hareketidir. Asıl teröristler kırk yıldır Afganistan’ı işgal edip sömüren, yakıp yıkan mahveden, bu acımasız vahşi savaşta yenilerek silahlarını ve ölülerini bile toplayamadan Afganistan’dan kaçan işgalci barbar yabancılardır. Suçlu olan kaçar, haklı olan değil… Terörist; işgalcilerdir, vatan, millet ve ülkesini savunan o ülkenin gerçek evlatları değil…

Arif Altunbaş, Haber 7

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Özeleştirinin ilk muhatabı kim

Arif Altunbaş Sızlayan duvarlardan gelen iniltiler dalga dalga çoğalıp, bir yas ve ağıta havasına dönüşür …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir