Cumartesi , 20 Temmuz 2024
Son Dakika Haberler

Terör nedir, terörist kimdir?

 

Herr insan fıtratı gereği barışcıl olarak Allahın kendisine verdiği güzel hasletler ve özelliklerle doğar.Onu iyi veya kötü insan yapan başta ailesi, çevresi, içinde yaşadığı toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi durumudur.

Ezilen, sömürülen, baskı ve terör altında büyüyen hakları zorla veya hile ile elinden alınan zulüm ve işkence içinde yaşayan bir kişiden barışcıl bir insan davranışı beklenemez.

Onun aldığı eğitim, kültür ve bizzat yaşadıkları olumlu veya olumsuz olaylar o kişinin kendi hayatını direkt olarak etkiler.

İnsanın fıtratına uygun bir hayat sürmeyen, ezilen, sömürülen, baskı ve tehditler altında yaşam süren, doğru dürüst muamele görmeyen bir insan ve toplum imkan ve fırsat bulunca bulunduğu kötü durumdan kurtulmak, özlediği ve hak ettiğini düşündüğü bir hayata ulaşmak içinde bulunduğu duruma isyan eder.

Bu davranış insanoğlunun ilk tarihten itibaren süregelen bir varoluş savaşıdır. Bu savaş bazen kültür ve sanatla, bazen ekonomi ve ticaretle, bazen siyasi ve iktidar mücadelsiyle, bazen de silaha sarılmakla zora başvurmak, zoru zorla bozlamla yapılır.

Her insan başka insanlar gibi özgür ve bağımsız olarak gönlünce yaşama güdüsüne ve hakkına sahiptir. Hayat boyu bu hayallerle ve bunun mücadelesini vererek yaşar. Hayat bir nevi özgür ve bağımsızca bir hayata ulaşmak için verilen mücadelenin ta kendisidir.

İnsan yaratılış olarak zulme, sömürüye, baskıya ve zorbalığa karşı başkaldırma güdüsüyle birlikte var edilmiştir.Aynı zamanda insan hemcinsleri de dahil olmak üzere hakim olabildiği herşeye hakim olma hırsıyla donatılmıştır.

Bu ikis arasındaki dengeyi kuran, insani değerlere hakim olmayı başarabilen insan insalık değerlerine teslim olan insandır. Diğer insan tipi ise, insanı ve insanlığı değil kendini ve egosunu önceleyen zulme, baskıya, haksızlığa, adaletsizliğe teslim olan insandır.

Ademin iki oğlunda görülen bu iki davranış biçimi tarih boyu insanlığın izlediği iki zıt ve farklı yol olmuştur.Kimi insan Kabil soylu katiller cephesinde, kimi insan da Habil soylu mazlumlar cephesinde bulunarak bazen Hak ve batılın, bazen güçsüz ve güçlünün, bazen de emperyalizmin veya sömürünün, mazlumluğun veya terörörizmin kendine yüklediği kötü rolü oynar.

Emperyalist ve sömürgecilere göre terörist; onların çıkar ve menfaatlerine, otorite ve hakimiyetlerine karşı savaşan herkestir.

Gerçek terörist/ler bir ülkeyi işgal ve istila eden, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömüren, kendilerine baskı ve zulüm yaşatan, onların insanca yaşama haklarını zor ve zorbalıkla ellerinde alan devletler ve güçlerdir.

İslama göre gerçek terör ve terörist; Allahın hukukunu çiğneyen, insanların hak ve hukuklarını gözetmeyen, kendi çıkar ve menfaatleri için her haksızlığı ve adaletsizliği meşru gören insan, devlet ve grupların din, mezhep, renk, sınıf ve milliyet gözetmeksizin toptan hepsine verilen addır.Gerçek terör; Allah’ın hukukunu çiğnemek ve toplum içinde rahat ve huzuru kaçırmak, gerçek terörist de;  Allah’ın hukunu çiğneyerek fitne fesat çıkarmak, anarşi ve kaosa sebep olacak her türlü eylem, söylem ve harekette bulunmaktır.

Gerçek terör ve terörist; emperyalist batı litaratüründe onların çıkar ve menfaatlerine göre tarif edilen hak ve hukuklarını savunan mazlum insanlar, onların direnişleri ve başkaldırıları değil yeryüzünde fesat çıkaran, hak ve hukuk tanımayan emperyalistlerin ve emperyalizmin kendisidir.

Gerçek terörist; Amarika, batı ve tüm emperyalistler, gerçek terörizm ise; bunların bizzat kendilerinin veya taşeron örgütlere yaptırdıkları işgal, sömürü ve zulümlerin hepsidir.

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Haydut devletler ve mazlum milletler

Arif Altunbaş Hergün üzerimize katran gibi yağan binlerce yalan, iftira, karalama, algı operasyonu, kışkırtma, sosyal …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir