Cumartesi , 25 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

İNSANIN İNŞASI

İnsan ancak vahyin ölçülerine göre eğitilir ve yetiştirilirse insanlığın, dünyanın ve alemin huzuru mümkündür.

İnsanı vahyin emir ve yasaklarına göre inşa etmeyen bir anlayış ve yaklaşım insanlığa ve aleme nizam veremez, huzur ve saadet getiremez. Bu hakikati göz ardı eden her fikir ve düşünce, her ideoloji ve hareket, her eylem ve söylem insanı inşa ve medeniyetimizi ihya etmekten uzak uçarı iddialardır.

İnsanı ve alemi yoktan var eden, yaratan Allahtan daha iyi insanın nasıl yönetileceğini ve yönlendirileceğini kim bilebilir?

Hakimlerin hakimi olan Allahtan başka insanın ve insanlığın huzuru için hüküm koyan ve koyacak başka bir varlık var mıdır?

İnsanın inşası vahyin son halkası İslam ile, medeniyetin ihyası islamın öğretileriyle eğitilmiş insan ile olur. İnsanlığın huzur ve saadeti vahyin temelleri üzerinde yükselen bir medeniyet anlayışıyla mümkündür.

İnsan her çağda her şeyden önce vahiyle terbiye edilmek zorundadır. Vahyi insanın gönlüne ve kalbine, eylem ve söylemine hakim kılmayan insan insanlık duygu ve kurallarından çok uzaktadır. İnsanlığı seraplardan seraplara, serüvenlerden serüvenlere sürükleyen bu uzaklıktır.

İnsanı vahyin aydınlık dünyası ile tanıştırmadan, onunla eğitmeden, terbiye etmeden insana insanlık duygularını öğretmek, dünyayı değiştirmek mümkün değildir.

İnsanın iç ve dış dünyasının vahiyle inşası din ve medeniyetimizin ihyasına, o da islamı zamana ve mekana hakim kılmaya vesile olur.

İnsanı İslam ile inşa etki insan yücelsin, yücelen insan ile birlikte İslam’ın hayat tarzı ve medeniyeti yükselsin! Ve böylece insanlık islam medeniyet ve kültürüyle huzur ve sadet bulsun, top yekün insanlık kurtulsun!

İnsan İslam ile inşa olursa, insanlık çağın en zifiri karanlıklarından İslam’ın aydınlığıyla kurtulacaktır. Bütün çıkmaz yolların çıkışı, bütün açmazların kapısı İslam ile inşa olan ve donanan insan ile olacaktır.

 

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Emperyalizme karşı

Arif Altunbaş Tüm insanlık kendi durum ve konumuna göre ailevi ve toplumsal, iç ve dış …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir