Cumartesi , 25 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

Bir virüsün verdiği ders

virüs ile ilgili görsel sonucuKibrin, gururun, güç sarhoşluğunun kaynağı; kendini herkesten, her şeyden en güçlü görmek ve böyle bir iddianın mağlubu olmaktır. Kontrolsüz bir güç sarmalına teslim olmak insanları, toplumları ilahi sınır ve ölçüleri çiğnemeye yöneltiyor. Kendini yenilmez bir varlık haline getiren insan; kendi putunu kendi yapıyor, kendi yaptığı puta kendisi tapıyor.Modern cahiliyenin birçok putları ve sayısız tapınakları var. Bunlar ego merkezli, güç eksenli, inkar ve tuğyan ile soslanmış çağdaş putperestliklerdir.

İlkel pagan inançlarına benzeyen modern cahiliye, dünyamızı kontrolü altına alan, adeta Allah’ın güç ve kudretiyle yarışan bir isyan ve tuğyan merkezi haline gelmiştir. Bu meydan okuma insanlığı tanrı tanımaz bir inkarın derin sularında Firavun gibi defalarca boğsa da insan kendini, kendi gücüne tapınmaktan bir türlü kurtaramamıştır.

Batı uygarlığının çöküşünde, insanlığın türlü maddi ve manevi sorunların pençesinde çırpınışında kendi kendini ilahlaştırma ve ilahlaştırdığı o puta tapınma sapkınlığı vardır.

Yeryüzünü bir barış yurdu haline getiremeyen Ademin çocuklarının Kabil ruhu güç savaşında, türlü fitne ve fesat çıkarma yarışında azgın bir rekabet içinde kendi kardeşini ve dünyasını yok edecek kadar canileşmiştir.

İnsan tefekkürden ve şükürden uzak olunca inançsızlık bataklığında çırpınmanın faturasını da çok pahalıya ödüyor. Güç gücü doğuruyor, güç güce rakip oluyor, bu rekabetin sonu ise; düşmanlıkla son buluyor. İnsan en güçlü olma savaşında kendi cinsini Kıtalararası füzelerle, sonu gelmeyen kitle imha silahlarla tehdit ediyor kendi suyunu, toprağını, ormanını, soluduğu havayı, çevresini kirletiyor, uzayı bir teknoloji çöplüğü haline getiriyor.

Güç savaşı; insanın insana rağmen, kendi cinsini ve dünyasını yok etme savaşıdır aynı zamanda. İnsanı en güçlü olma ve her şeyi yönetme hırsıyla kendisini tanrılaştırmaya kadar vardırıyor. Bu hırs onu sonu gelmez ve kontrol edilemeyen tehlikeli bir canavar haline getirerek insan; insanlık duygu, özellik ve sıfatlarından hızla uzaklaşıp vahşileşiyor. Bunun için insanın yaratanına, insana, yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı bir saygısı yok. Her gün onları bilinçsizce katlediyor.

Mataryalist tanrı tanımaz bir anlayış ve düşünce tarzı insanı çıkar ve menfaatlerini kutsallaştırıp gücü ve güçlüyü ilahlaştırıyor, bu azgınlık da; uygarlığın sonunu getirmeye doğru sürüklüyor. Yaşadığımız tüm felaketlerin sorumlusu tanrıtanımaz ve haddini aşan insanın ta kendisidir.

‘’Bir sinek, bir boğayı kaldırdı vurdu yere / Yalan değil bende gördüm tozunu’’ diyen Yunus; asırlar öncesi bir sineğin azgın bir boğayı nasıl yere serdiğinden bahsederken; gücün her şey olmadığını, o gücün de üstünde bir güç olduğunu, O da; o sineği yaratan Allah olduğundan söz ediyor. Hz. Süleymanın Fil’i gücüne güvenerek karıncayı küçük ve zayıf görerek onunla alay eder. Aralarındaki mücadelede karınca sonunda savaşı kazanır ve fil mağlup olur. Kibir heykeli Nemrud’u da yere seren küçük bir sinek değil miydi?

Kontrol edilemeyen her güç, önce o gücün sahibine, sonra tüm insanlığa ve aleme zarar verir. Bunun için kontrol edilemeyen her güç insanlık için ibret alınması gereken bir felaket ve bir musibettir.

Bugün dünyamızı tehdit eden en büyük tehlike kontrol edilemeyen tüm teknolojik gelişmelerin, kimyasal ve tıbbi araştırmaların insan hırsının elinde en tehlikeli bir silah, dünyanın sonunu getirebilecek en ölümcül bir oyuncaktır.

Corona Virüsünün gücü kendini güçlü zanneden tüm süper güçlerin burnunu sürtmeye yetmiş olsa da, acaba insanlık bu musibetten hangi dersleri çıkaracak ve hangi ibretleri alacaktır? Hepimiz bunu kendimize sormalıyız.

Dünyanın tüm süper güçlerini dize getiren, korkudan onları evlerine hapsettiren mikro metreyle bile ölçülmeyecek ve gözle görülmeyecek kadar küçük o virüsü yaratan ve ona; o gücü veren kim? İnsanlık bu bilinci kaybedince her şeyini kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor.

Güce ve güçlüye kul oldukça alçalan, tüm insani ve İslami duygulardan uzaklaşan insan; en güçlülerin de en güçlüsü olan Allah’a yönelmeyi terk ettikçe, kendi eliyle kendi dünyasını karartıyor, kendi cehennemine odur taşıyor.

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Emperyalizme karşı

Arif Altunbaş Tüm insanlık kendi durum ve konumuna göre ailevi ve toplumsal, iç ve dış …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir