Cumartesi , 25 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

HAKİMİYET MUTLAKA ALLAHINDIR

HAKIMIYETİnsan’ın ve Cin’ in, yerin ve göğün, tüm âlemin sahibi ve hâkimi yalnız Allahtır. Bu âlemde egemenlik yalnız Ona aittir. Onun üzerinde, Ondan güçlü hiçbir otorite yoktur.

Allah kullarına cc’ın dışında hiçbir ilah’a tapmamayı, hiçbir güce boyun eğmemeyi ve hiçbir varlığa kulluk etmemeyi emreder.

Tüm alem Allahın egemenliği altındadır. İnsan ve dünya onun küçük bir parçası olarak bu alemim yasalarına uymak, bu kanun koyucu otoriteye boyun eğmek ve O’na itaat etmekle sorumludur.

Bu sorumluluk insana yalnız O’na ibadet etmemizi, yalnız On’ dan yardım dilememizi, yalnız ondan korkmamızı ve O’na kula kulluk etmemizi emreder. Kula kulluk etmemizi kesinlikle reddeder..

Hak ve haklının yanında değil de batılın ve haksızın yanında yer almamızı yasaklar. Hak ve Haklı güçsüz de olsa onun yanında olmamızı, batıl ve haksız güçlü de olsa ona karşı olmamızı, ona yardım ve destek vermemizi ister.

Tüm alemi yaratan ve ona nizam veren, onu bir sistem dahilinde yaşatan, ayakta tutan, evirip çeviren, hareket ettirip döndüren Allahtır cc’tır.

O bir şeye ‘’Ol’’ deyince o hemen oluverir. Dilediğini dilediği gibi yapar ve dilediği şekilde tasarruf eder.

Gördüğümüz ve görmediğimiz, bildiğimiz ve bilgimizin dahilinde olmayan her şeyi yaratan, ona şekil veren, onun bir sistem içinde varlığını sürdürmesini sağlayan, yaşatan ve yok eden Allah’tır.

Allahın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği din insanları Allaha hakkıyla kul olmaları, O’nun egemenliği altına girmeleri, beşeri kanun ve sistemlerin baskı ve zulmünden, kula kulluk etmekten onları kurtarmak için gönderilmiştir.

Hakimlerin hakimi olan Allahın insan ve tüm alem için koyduğu yasaları ve onların işleyişlerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.

Kim Allahın koyduğu yaslara uymaz ve onları görmezlikten gelirse, kulların kula kulluk için yaptığı yasalara mahkûm olur. Allaha değil, kula kul olmaya başlar. Dünyayı kendi kendine ve insanlığa zindan eder.

Allahın koyduğu yasalara itaat etmemenin, onları koruyup kollayıp yaşatmamanın, onları bizzat hayatımızda uygulamamanın faturası hem kendimize, hem neslimize ve hem de tüm insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir.

Tarih boyunca insanlık ‘’la ilahe illallah’’ Allahtan başka tapacak bir ilah, kulluk edilecek bir Rab olmadığına Esirgeyip gözeten, aleme nizam ve intizam verenin sadece Allah olduğuna şahitlik etmiştir.

 

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Emperyalizme karşı

Arif Altunbaş Tüm insanlık kendi durum ve konumuna göre ailevi ve toplumsal, iç ve dış …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir