Cumartesi , 25 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

DİN NEDİR?

Din kelime manası olarak; ”gidilen, yönelinen,tutulan yol, hüküm ve mükafat demektir.
Istılahi olarak; insanları iyiye, güzele, doğruya yönetmek için Allah’ın peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emir ve yasaklarla belirlenmiş hayat tarzına din denir.
Din; inanlara bir amaç ve hedef gösteren, insanların kişisel, toplumsal ve sosyal hayatlarını tanzim eden, yargılayabilen, kurallar içine alan, insanın hayatını ve gayesini kuşatan bir inanç, düşünce, his ve eylem sistemidir.
Hz. Ademden beri insanlar Allahın peygamberleri yolu ile gönderdiği bu sistemden saptıkça, sapıttıkça Allah o topluma yeniden vahyin merkezine çağırmak için uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamberlerini göndermiştir.
Kur’anda adı geçen peygamberlerin sayısı 25 tane olmakla birlikte adı geçmeyen Nebi ve peygamberler 125 bin kadar olduğu söylenir. Dünya bir alem ise, bir rivayete göre on sekiz bin alem vardır ve bu onsekiz bin aleme Rabbimiz onbinlerce peygamber göndermiştir.En son gelen peygamber de bizim peygamberimiz Hz. Muhammed sav’ dir. Biz müslümanlar olarak buna inanır ve iman ederiz.
Semavi dinler ve beşeri dinler olmak üzere ikiye ayrılır.Semavi dinler Allahın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği dinler.dir. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi. İnsanların kurduğu veya onlara atfedilen dinlerede beşeri dinlerdenir.Teo, Konfüçyüz, Buda, Şamanizm vs. gibi.
İslama göre din; Allah tarafından gönderilir, mukaddestir. Allaha ve O’nun gönderdiği peygamberlerine, kitaplarına ve iman edilmesi gereken şart ve kurallara gönülden bağlanmayı, teslim olmayı ve onları hayatında uygulamayı gerektirir.
Bizim için bozulmamış tek ve son din islamdır ve ondan sonra da din gelmeyecektir.

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Emperyalizme karşı

Arif Altunbaş Tüm insanlık kendi durum ve konumuna göre ailevi ve toplumsal, iç ve dış …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir