Cumartesi , 18 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

Papa ve yeni Haçlılar

 

Haçlı Seferleri fikri İspanya ve Portekiz’den Endülüs Müslümanlarının atılması için başlatılan “Reconquista (Yeniden Fetih)” hareketiyle başlar.

PAPA VE YENİ HAÇLILAR

Haçlı Seferleri fikri İspanya ve Portekiz’den Endülüs Müslümanlarının atılması için başlatılan “Reconquista (Yeniden Fetih)” hareketiyle başlar.  İspanya ve Sicilya’da hakimiyet kuran Müslümanları oralardan atmak için başlatılan bu hareket 9. yy’ dan 15. Yüzyıla kadar fiilen devam etmiştir.

1071 Malazgirt zaferiyle Selçukluların Anadoluya hakim olmaya başlamasından sonra Bizans imparatoru I. Aleksios Komnenos Türkler’e karşı Papa’dan yardım istemesiyle II. Urbanus Haçlı seferlerini başlatmış oldu.

Urbanus bir taşla birkaç kuş vurmak amacıyla Hıristiyan dünyasına Haçlı Seferleri için dini bir çağrıda bulundu. Bu vesile ile;
1- Doğudan gelecek Müslüman Türk akınlarından Avrupayı korumak,

2-Doğu Roma İmparatorluğuna (Bizansa) yardım etmek ve onları kendisine bağlamak,

3- Kudüsü Müslümanların elinden almak ve Papalığın görüşlerini kabul etmeyen ‘’Heretik’’  Doğu Hıristiyanlarını emri altında toplamak,

4-1094 senesinde şiddetli kuraklığın getirdiği açlık ve sefaletle, salgın hastalıklar ve artan nüfusla, ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Avrupayı bu sıkıntıdan kurtarmak gibi düşünceleri vardı.

Doğudaki ülkeler o zaman Avrupalının gözünde zengin ve Avrupaya göre cennet gibiydi.  Papa doğuyu feth ederek yağmalamak, buralara yerleşmek ve buraların zenginliğinden faydalanmak istiyorlardı.

Bu amaçlar için başlatılan Haçlı seferleri aradan bin yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen aynı şekilde, aynı amaca hizmet etmek için devam ediyor.

Bakmayın siz 1. ve 2. Dünya savaşının çıkış sebeplerinin o veya bu sebepten dolayı çıktığını iddia edenlerin arkasına sığındıklarına suni sebeplere. Batının baharat yollarını ele geçirilme savaşları, sömürge savaşları, 1. Ve 2. Dünya savaşlarının ana sebebi dini ve siyasi olmaktan çok ekonomikti. Papazlar ve papa Hıristiyanlığı bu yolda çok iyi kullandı. Dindar Hıristiyan Kralları bu yolda Asyanın ve Afrikanın yer altı yerüstü kaynaklarını çalmak, yağmalamak, sömürmek ve yönetmek için Haçlı seferlerine ikna etti.

Çağdaş dünyamızdaki NATO, BM, İMF gibi eğemen güçlerin kontrolünde olan ve sadece onlara hizmet etmekten başka bir işe yaramayan uluslararası bu örgütler Hıristiyan dünyasının sömürgeci ve yağmacılarına hizmet eden araçlar olmaya devam ediyor.

Artık Haçlı seferleri Hıristiyan süper devletlerin önderliğinde dünyayı parselleyip sömürmek için birçok alanda, birçok adla halen aynen devam ediyor.

İşgal edilen, sömürülen, yer altı ve yerüstü kaynakları yağmalanan yine Müslüman ve mazlum ülkelerin zenginlikleri.

Savaşlar ve katliamlar yine Müslümanların ülkelerinde cereyan ediyor. Ölenler bizim insanımız, öldürenler yine Haçlı orduları veya onların yerli, yabancı piyonları ve uşakları.

Hıristiyanların başı olarak Papa 1915 olaylarını Ermeni soykırımı diye ilan ediyor. Senin Müslümanlar adına konuşacak Halifen nerede?

Tüm Hıristiyanları temsil eden üst düzey bir dini liderlik ve lider var. Tüm Müslümanları temsil edecek senin dini liderin kim, nerede?

Hilafet makamı bütün dünya müslümanları için en yüksek önderlik makamı idi. Halife dünya müslümanlarını temsil ediyor, konuşunca onlar adına konuşuyordu. Hilafeti kaldırarak Müslümanlara ne büyük kötülük yaptıklarını şimdi anlıyor musun?

Papalığı kabul eden Avrupa neden Müslümanların Hilafet müessesine ve Halifesine karşı çıktığını şimdi anlıyormusun?

Uyan! Kendine gel! Kendi tarihine, kültürüne, dinine ve mukaddes değerlerine sahip çık ! Seni bir avuç suda boğmak isteyenlere fırsat ve imkan verme Müslüman!

Arif Altunbaş /Haber7
Facebook; arifaltunbas@hotmail.com
Twitter @arfaltunbas

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Kardeşlik manifestosu

Arif Altunbaş Gurur, kibir ve her hususta aşırıya gitme! Hepimiz Âdem ve Havva’nın çocukları olan …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir