Salı , 18 Haziran 2024
Son Dakika Haberler

Rus Barbarlığı

SON DAKİKA HABERİ | Ukrayna Rusya savaşında sıcak gelişme: Tanklar Kiev  kapısına dayandı... İngiltere Rusya lideri Putin'i yaptırım listesine aldı

Barbarlık; insani davranışları devre dışı bırakarak hayal atına binip Kaf Dağına çıkmak hukuki, ahlaki değer ve ölçülerin üzerinde tepinerek yükselmek, oradan bir insan veya topluma meydan okumak ve kafa tutmaktır.

Barbarlık, bir davranış ve karakter bozukluğu olarak insanın elde etmek istediklerine her ne pahasına olursa olsun sahip olmak için ortaya koyduğu eylem ve söylemin, strateji ve performansın kontrol dışı çılgınca kullanılması şeklinde tezahür eder.

Zorbaların gözü saplantılarına odaklanmış, hedefine kilitlenmiş olarak kendi gerçeklerinden başka Hakka ve hakikate, adalet ve insanlığa kapalıdır. Kimin ne dediği ve ne diyeceği, yaptığı işin doğru mu yanlış mı olduğu hiç ama, hiç onları ilgilendirmez.

Onlar kurguladıkları dünyasında yaşayan masal kahramanları gibi hep kahramanlık destanları yazmanın peşindedir. Bütün alemi ve insanlığı ilgilendiren konularda bile ufuksuz bir ufuk çizgisinde dolaşır durur. Vehimlerle iç içe korkularıyla birlikte yaşarlar.

Millet olarak Rusya’nın zorbalığı tarihsel köklerine dayanır. Gerek Çarlık Rusya’sında, gerek; Sovyetler döneminde, gerekse; Bağımsız Devletler Topluluğu zamanında kendilerini diğer milletlerden üstün görme psikoloji onları saldırgan ve barbar bir toplum haline getirmiştir.

Önceleri Moskova Knezliği olarak bilinen, Altınordu Devletine vergi veren Ruslar Moskova ve çevresinden başka bir coğrafyaya çıkamazlardı. Timur ve ordularının amansız saldırıları yüzünden yıkılan Altınordu devleti yerine kurulan Astarhan, Kazan, Kırım Hanlıklarının saltanat kavgaları onları yıpratıp zayıf düşürmesi yüzünden Ruslar güçlendiler, Avrupa ve Asya’ya doğru yayılmaya başladılar.

Tarih; hata, yanlış ve ihanetleri affetmeyen hayatımızı ve geleceğimizi şekillendiren derin bir hafıza kalıbıdır. Unutkanları ve vurdumduymazları unutmaz, geçmişinden ders ve ibret almayanları acımasızca cezalandırır.

Kafkaslardan Kırıma, Ukrayna steplerinden Altay dağlarına uzanan geniş bir coğrafyaya hükmeden Altınordu Devletinin Timur İmparatorluğu tarafından 1502 de yıkılışı Ruslara Ortaasya’nın kapılarını ağzına kadar açmıştır.

Baltacı Mehmet komutasındaki Osmanlı Ordusunun Rus ordusunu 1711 de yenerek Prus ırmağı kenarında kuşatması ve daha sonrası onları imha edip yok etme yerine haraca bağlayarak serbest bırakması Rusya’nın bu topraklarda ayakta ve hayatta kalmasına sebep olmuştur.

Timur ve Osmanlı imparatorluğundan kaynaklanan bu iki büyük hata Rusların Avrupa ve Asya topraklarında büyümesi, güçlenmesi ve daha sonra dünyanın en büyük coğrafyasına sahip bir devlet olmasına yol açmıştır.

Rusya’ nın Asya ve Avrupa’da kazandığı bütün topraklar işgal ve istila yolu ile zorla ve zorbalıkla elde edilen topraklardır. Bugün Rusya sınırlarında yaşayan milletlerin % 60’ı Rus olmayan Moğol, Tatar ve Müslüman Türk boylarından, Kafkas Müslümanlarından, Ukrayna ve diğer Avrupa milletlerinden oluşmaktadır.

Çarlık döneminde, Sovyetler iktidarında, Bağımsız Devletler Topluluğu zamanında Ruslar üstün ırk, lider toplum ve güçlü Slav Birliğini sloganı ile birlik ve beraberliklerini ayakta tutarak güçlenmişler ve şimdiye kadar diğer toplumları yönetmişler ve yönlendirmişlerdir.

Avrupalıların Afrika, Amerika, Güney Asya ve Okyanus adalarında baskın, işgal ve istilalar sonrası ortaya koydukları zulüm, zorbalık ve barbarlıkların aynısını Ruslar da, başta; Ortaasya ve Kafkaslarda olmak üzere doğudan batıya Berik Boğazından İskandinav ülkelerine kadar yapmışlardır. İşgallerle ele geçirdikleri toprakları bugün kendi toprakları ve vatanları gibi görmenin, kabul etmenin/ ettirmenin hırçınlığı içinde daha dün, önce; Çeçenistan’ı, Moldava’nın bir kısmını, sonra; Osetya ve Abhaza’yı, daha sonra Kırım’ı ve şimdi de Ukrayna’yı yeniden işgal etmişlerdir. Tarihin en kanlı ve zorba devletlerini geride bırakacak bir barbarlık ve vahşetle, vakum bombalarıyla, kitle imha silahlarıyla bu ülkelerde dünyanın gözü önünde taş üstüne taş bırakmamışlardır.

Bugün Rus işgali ile Ukrayna’da yaşanan trajedi Rusların yaptığı ne ilk, ne de son zorbalık, vahşet ve barbarlıktır. Bu durum onların tarih boyu süregelen baskın, işgal ve istilalarının devamı olan bir gelenek ve hayat tarzlarının günümüze yansımasıdır.

‘’Zorbalık ulusal bir salgındır.’’ (1) ‘’Bütün facialara zemin hazırlayanlar, zenginler ve zorbalar ve krallardır.’’(2) ‘’Zorbalık karşısında sessiz kalan herkesin içindeki insan ölmeye mahkumdur.’’ (3) ‘’Kan, her düşünceyi kirletir; zorbalık ise; fikrin değerini düşürür. (4) ‘’Zorbalar kendilerine tahammül edildikçe daha çok azar ve azgınlaşırlar.’’ (5)

Batının ikiyüzlülüğü ve kaypaklığından dolayı zorbalar ve barbarlar dünyayı aralarında paylaşmanın faturasını mazlum insanlara ödettiği, insanların üstünlüğünün ve güçlülüğünün renleriyle, ırklarıyla, paraları ve silahlarıyla ölçüldüğü ve görüldüğü modern bir cahiliye medeniyetinin işgal ve istiası altında yaşıyoruz.

Arif Altunbaş, Haber 7

Dip Not;

1-Macklemore

2-Epiktetos

3-Amie Kaufman

4-Stefan Zweig

5-Tolstoy

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Özeleştirinin ilk muhatabı kim

Arif Altunbaş Sızlayan duvarlardan gelen iniltiler dalga dalga çoğalıp, bir yas ve ağıta havasına dönüşür …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir