Pazar , 19 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

KIZILDENİZ’İN ÖTESİNDEKİ PEYGAMBER: HZ. MUSA-3

Beni İsrail’in kalplerinin İslam’a ısınmasının üzerinden yıllar geçti, bir asır geçti. Artık yeni bir nesil meydana gelmişti. Yeni nesil İsrailoğulları her türlü savaşa hazırdı. Eski neslin savaştan korkan o halinden eser kalmamıştı.

Hz. Musa bu yeni nesli alıp Lut Gölü’nün Güneyine getirdi. Oradakilerle savaştı Şeria Nehri’nin sahibi oldu. Oradan Kenan (Suriye bölgesi) diyarını seyretti…

Hz. Musa ve Hz. Harun bundan sonrasını artık Hz. Yûşa’ya bıraktı. Musa ve Harun Peygamber nice sınavın ardından, kavimlerini İslam’a ısındırdılar ve sonunda da İsrailoğulları’ndan yeni bir nesil meydana geldi ve onları İslamın yaygınlaşması için gerektiğinde savaşılabileceğine ikna etti…

Osmanlı Devletinde olduğu gibi ilk zamanlarda bile doğrudan zorlayıcı hükümlere başvurulmadı. Kalplerinin İslama ısınması beklendi. Bu ısınma sonrasında da savaşmaya yanaştılar ve İslamı geniş coğrafyalara yaymaya muvaffak oldular…

Bu mücadelenin ardından önce vefat eden Harun olmuştur. Musa Peygamber kendi yerine Yusuf (as)’un soyundan Yûşa’yı halife tayin etmiş ve ardından vefat etmiştir.

Hz. Adem’den Hz. Musa’nın vefatına kadar kaç sene geçtiği konusunda tarihçiler arasında kesin bir netice yoktur. Bu iki zaman  arasını hiç şüphesiz ki Allah bilmektedir. Kaldı ki tarihi bir kaynak da yoktur…

Dönemin tek kaynağı Hz. Musa’ya TUR DAĞI’NDA Allah tarafından yazdırılan Tevrat’ın esas hükümleridir. Ancak o zamanki Tevrat ile bu zamanki Tevrat arasında fark olduğu aşikardır.

Yahudiler dünya üzerindeki emelleri için TALMUD (yani Tevrat’ın yorumlanmış hali) adı altında TEVRAT’I yeniden ele almışlar ve hükümlerini değiştirmişlerdir. Tahrif edilmiş yani değiştirilmiş Tevrat’tan da kesin bir tarih çıkarmak ne kadar mümkün olacaktır?

Genel kanıya göre ise; Adem zamanından Musa’nın vefatına kadar 3868 yıl geçtiği kaydedilmektedir.

Hz. Musa’nın tebliğ etmiş olduğu şeriatı Hz. İsa’nın vefatına kadar devam etmiş, o zamana kadar gelip geçen Peygamberler bununla amel etmek üzere görevlendirilmişlerdir.

Musa’dan sonra Beni İsrail’in başına melikler değil reisler ve kadılar gelmiştir.

İşte artık bundan sonra başa geçecek olan da bu görevlendirmeyle gelecek olan Yûşa Peygamberdi. Musa’nın bıraktığı yerden o devam edecekti…

Hz. Yûşa Beni İsrail’i 40 sene boyunca kaldıkları Tih Çölü’nden çıkardı. Artık Kenan diyarına doğru ilerlediler ve nice yerler fethettiler…

Yuşa (as) 28 sene boyunca kavminin başında kalmıştı. Ondan sonra İşmoil (as) başa geçti. 11 sene de O idare etti. Artık ondan sonra birisini kendisinin yerine seçmesini istediler. O da Talut’u seçti. Talut Beni İsrail’in ilk hükümdarıdır.

Talut, Amalika ile savaşmak için Filistin’in üzerine gitti. Amalika’nın reisi Calut idi. Her iki taraftan birer kişi meydana çıktı. Bir tarafta Calut bir tarafta da Hz. Davud vardı.

Davud, Calut’u öldürdü. Amalika ordusu dağıldı. Davud’un bu hüneri karşısında Beni İsrail, ona meylettiler ve onun başa geçmesini istediler. Bütün mücadelelerin sonunda da Beni İsrail’in on iki kabilesi Davud’a biat etti.

Artık İsrailoğulları için yeni bir dönem başlayacaktı: Davud ve Süleyman Peygamber dönemi…

Selam ve dua ile…

İBRAHİM YAVUZ

İbrahim Yavuz *

Tüm Yazıları →
İbrahim Yavuz

Ayrıca Bakınız

KAYBOLAN GENÇLİK İDEALİZMİ -2-

3) BU MİLLETİN HAFIZASINI YOK ETTİLER  Bu milletin binlerce yıllık tarihi var. Bu tarih içerisinde 15 …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir