Pazar , 26 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

HZ. ADEM VE HZ. HAVVA’NIN ÖZÜ

Yüce kitabımız, Allah’ın, Hz. Peygamber vasıtasıyla insanlara vahyettiği Kur’an-ı Kerim bize apaçık her şeyi söyler ve söylediklerini de hayatımızda uygulamamızı ister. Ancak her şeyi de açıklamaz. Bunun içindir ki Kur’an’ın ilk indiği dönemden itibaren onu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Hz. Peygamber’in etrafındaki vahiy katipleri Kur’an ayetleri indikçe onu taşlara, deri parçalarına, kemiklerin üzerine yazma ihtiyacı duymuşlar, öncelikle ayetleri koruma derdine düşmüşlerdir. İleriki dönemlerde de Kur’an tamamen inip kitap haline geldikten sonra onu açıklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Günümüzde de Diyanet İşleri Başkanlığının 5 ciltlik “Kur’an Yolu” adlı tefsiri bu alanda gerçekten de ihtiyaçları karşılayabilecek niteliktedir.

Kur’an Yolu’un 2.cildi Nisa Suresi ile başlar. Nisa, kadınlar anlamına gelmektedir ve Kur’an’da erkekler adında bir sure yokken kadınlar adında sureye yer verilerek, bir anlamda cahiliye devrinin kadınlara hiçbir ehemmiyet vermeyen anlayışına darbe vurulmuştur.

2.Cilde başladığımda daha önce duyduğum fakat pek de mantıklı gelmeyen bir konuya daha ilk ayette yer verilmiş Nisa Suresinde. Ayet mealen şöyle:

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının…” diye devam ediyor.  Ayeti burada kesmenin sebebi yazımıza konu olduğu için.

Ayette önce “sizi bir nefisten yaratan” ifadesi kullanılmış, sonrasında “ondan eşini yaratan” ifadesi kullanılmıştır. Kur’an Yolu tefsirinde bu durum şu şekilde ifade edilmiş:

“İnsanlardan her birinin babası ve anası bulunduğuna, her birey üreme kanunları çerçevesinde meydana geldiğine göre burada, nefisten, ondan yaratan derken bunu onun bir parçasından (kaburgasından) yaratan” şeklinde algılanılmaması gerekir. Buradaki ifadeyi onun özünden, onu neyden yarattı ise diğerini de ondan yarattı şeklinde algılamanın daha doğru olduğu belirtilmiş.

Bu durum şöyle açıklanmış:

“Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden (nefislerinizden) eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır.”

Açıkça söylenebilir ki: İlk insan Hz. Adem neyden yaratıldı ise -ki bu topraktan başka bir şey değil- Hz. Havva da ondan yaratılmıştır. Yani, yaygın inanışın aksine, Hz. Havva, Hz. Adem’in kaburgasından yaratılmamıştır.

Allah, kadın ve erkeği fıtraten farklı özelliklerde yaratmıştır. Buradaki benzetme tefsirde de ifade edildiği üzere mecazidir, anlatımın daha güçlü olması için böyle bir yönteme başvurulmuştur.

Aksini iddia etmek kadınla erkeğin aynı özelliklere sahip olduğunu kabul etmek olur ki bu da yukarıda ifade ettiğimiz gibi fıtrata aykırıdır.

Bunun dışında Allah’ın farklı yaratma şekilleri de Kur’an ile sabittir.

Hz. İsa, Hz. Meryem, bir erkekle birlikte olmadan, Allah’ın mucizesi olarak dünyaya gelmiştir. O’nun ol demesi, ruhundan üflemesi dünyaya gelmesi için yeterli olmuştur.

Hz. Zekeriyya, yaşlı olmasına, baba olma zürriyetine sahip olmamasına rağmen Hz. Yahya’yı ona Allah müjdelemiştir.

Hz. Adem’in yaratılmasında baba da ana da yoktur. Hz. Yahya’nın yaratılmasında ana baba vardır fakat çocuk yapma zürriyetine sahip değillerdir.

Bunlar Allah’ın mucizesi, varlığının birliğinin delili değil de nedir!…

İbrahim Yavuz *

Tüm Yazıları →
İbrahim Yavuz

Ayrıca Bakınız

KAYBOLAN GENÇLİK İDEALİZMİ -2-

3) BU MİLLETİN HAFIZASINI YOK ETTİLER  Bu milletin binlerce yıllık tarihi var. Bu tarih içerisinde 15 …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir