Pazartesi , 24 Haziran 2024
Son Dakika Haberler

Yeni bir anayasaya neden ihtiyaç vardır

Yeni bir anayasaya neden ihtiyaç vardır

Dünyanın hiçbir ülkesinde halka hizmet yolunda halka ve o halkın; dini, kültürü, tarihi, geleneği, geleceği ve medeniyetine karşı savaşan parti ve kuruluş yoktur. Bu istisna ne yazık ki, sadece Türkiye’de vardır. Bu mankurt düşünce ve akımın ocağı da Cumhuriyet Halk Partisidir. Türkiye’de millet düşmanlarının ürediği, türediği, beslendiği, kollandığı, korunduğu ve sahip çıkıldığı tek parti batı güdümünde ve onun ileri karakolu olan CHP’dir. Din ve ahlakımızın, vatan ve milletimizin, kültür ve medeniyetimizin düşmanlarının ürediği çevre CHP zihniyeti etrafında yoğunlaşan batı güdümündeki bu atmosferdir. Bu atmosfer milletimizi dininden, tarihinden, kültüründen, hukukundan, ahlak ve maneviyatından, kendi öz coğrafyasından koparmaya çalışan mankurt bir yapılanma olarak hâlâ ülkemizin sırtında bir kambur ve habis bir ur gibi yaşamaktadır.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk meclisinin yaptığı (1921) Anayasasının dışında yapılan tüm anayasalar (1960-1982) CHP zihniyetinin dayattığı darbe anayasalarıdır. 1921 Anayasasının dışındaki hiçbir Anayasa milletimizin ruhuna uygun, özünü ve kendisini yansıtan hukuki metinler değildir. Milletimize zorla zorbalıkla, baskı ve dipçik zoruyla dayatılan ve kabul ettirilen ve halen da yürürlükte olan darbe anayasaları artık milletimizin bünyesine dar gelmekte, ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.

Batı ve Türkiye’deki uzantılarınca milletimize layık görülmek istenen bu darbe anayasasına milletimiz layık değildir. Bundan dolayı mutlaka milletin özüne ve sözüne uygun, bedenine ve ruhuna yakışan, tarih ve coğrafyasını kucaklayan ve kuşatan yeni bir Anayasa yapılması ve milletimizin iradesine sunulması tarihi ve ahlaki bir sorumluluk ve zorunluluktur.

Gelişen, büyüyen ve dünyayı şekillendiren belirli güçlerden birisi olmak için savaşan Türkiye’nin ihtiyacı olan bir anayasanın yapılmasına karşı çıkacak olanlar, ya dünyadaki gelişmelerden habersiz cahiller, ya at gözlüklü ideolojik körler, ya da dış güçler tarafından yönetilen ve yönlendirilen ülkemiz ve milletimizin aleyhinde çalışan ve mücadele eden bizden görünen içimizdeki hainler ve münafıklardır. Bunların da başında Türkiye ve milletimizin düşmanı HDP ve onun koruyucu meleği batının tescilli uşağı ve kuklası CHP zihniyeti gelir.

HDP ve CHP ile aynı ittifak zilleti içinde olan bazı teferruat partilerini Türkiye’nin tarihi ve coğrafyasına, kültür ve medeniyet havzasına dönük yapılacak bir anayasaya karşı çıkmaları iktidar olamamanın intikamını Cumhur ittifakından çıkarma hırsından kaynaklanan bir ahmaklığın ötesinde ihanete kadar uzanan karanlık bir yoldur. Hiçbir partinin amaç ve gayesi Türkiye ve milletimizin bugünü ve aydınlık yarınlarına dönük geleceğinden daha önemli ve öncelikli olamaz.

Partiler millete hizmet için vardır, ihanet içinde olmak ve ihanet içinde olanlarla birlikte olmak için değil. Her ne pahasına olursa olsun hiçbir ahlaki, hukuki, örfi adet ve gelenek tanımadan iktidarın her yaptığına karşı çıkmak, her yapacağının önünde ‘’Delidumrul’’ gibi dikilmek samimiyetsizliğin, art niyetliliğin ifadesi ve ihanete giden yolun işaret levhasıdır.

Başkan Erdoğan ve Ak Parti hükümetleri bugün dışa karşı; karada, denizde, havada, hatta; uzaya uzanarak batı emperyalizminin ellerimize ve ayaklarımıza vurduğu pranga ve zincirleri kırmaya çalışırken, içeride de hasetlik ve fesatlığın merkezi haline gelen, kin ve öfkeyle yoğrulan at gözlüklü CHP fitnesi ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile mücadele ediyor. Verilen bu mücadelelere destek olması gereken bazı muhafazakarr, dindar, milliyetçi ve sosyal demokrat parti ve partililerin zillet cephesinde yer almaları, onlar ile aynı kare içinde olmaları mücadele tarihlerinde kara bir leke olarak her zaman karşıların bir şamar gibi çıkacağını bilmeliler. Milletimiz merhametlidir, müşfiktir, sabırlıdır ve hoş görülüdür fakat; dinine, namusuna, vatanına ve milletine, özgürlük ve bağımsızlığına uzanan ihanetleri asla unutmaz. Yeri ve zamanı gelince de bunun hesabını muhataplarından mutlaka sorar.

İçinde dokunulmazları ve tabuları olmayan yeni bir anayasa yeni ufuklara açılan Türkiye için olmazsa olmaz hayati bir ihtiyaçtır. Bunu görmezlikten, duymazlıktan ve bilmezlikten gelmek aymazlıktır, vatana ve millete ihanet çapında yapılan bir hatadır. Milletimiz her şeyin en güzeline, en iyisine, en mükemmeline, en milli ve yerli olanına layıktır. Buna karşı durmak ve çıkmak ise; apaçık alçaklık ve hainliktir.

Arif Altunbaş, Haber 7

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

GAZZE VE HALKI NEDEN YOK EDİLİYOR?

Arif Altunbaş Bütün dünyanın gözü önünde bebek çocuk, genç yaşlı, asker sivil, kadın erkek, suçlu …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILAR



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir