Cumartesi , 18 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

LİSELİ ÖĞRENCİLER CUMA NAMAZINI NASIL KILACAKAR?

“Bazı öğrenci velileri Bakanlığımıza zaman zaman yaptıkları müracaatlarında ibdadet etmek isteyen çocukları için okul müdürlüklerince gereken kolaylıkların gösterilmesini talep etmektedirler.

Bilindiği gibi din ve vicdan hürriyeti, Anayasamızın 19. maddesi ile teminat altına alınmıştır. Bu itibarla Bakanlığımıza bağlı okullarda ders saatleri dışında ibadetlerini yerine getirmek isteyen öğrencilere okl idarelerince mümkün olan kolaylıkların gösetrilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.”

Ali Naili ERDEM (Zamanın Milli Eğitim Bakanı)

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 99. maddesinde yeni bir düzenlemeye giderek, okullarda ibadethane kurulmasının önünü açtı. Okulda müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir. Talep olması halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” denilerek, ibadethane açılmasını isteğe bağladı. Yönetmelikte mescit ifadesinin kullanılmamasının, Ermeni, Rum ve Musevi cemaatine ait azınlık okullarında da ibadethane kurulabilmesini sağlayacağı belirtildi. Kilise dışında hiçbir alanda ibadet yapamayan dinlerin okul bahçelerine kilise dahi kurabilmelerinin önü de böylece resmen açılmış oldu. Farklı dinlerden öğrencilerin okuduğu eğitim kurumlarında ise talep olması halinde her din için ibadethane açılması gerekiyor.

Yukarıda farklı tarihlerde farklı hükümetlerin bakanları olan (Ali Naili ERDEM/31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977 Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde; Nabi AVCI/ AK Parti hükümeti) iki bakan biribirini tamamlayan “okullarda ibadet yeri veya ibadet etmek isteyenlerin taleplerini içeren” yönetmelik yayınlamışlardır.Birincisi 1975-77 yılları arasını kapsamaktadır ki bu gün okullardaki öğretmen ve idareci kadrolarının çoğu henüz o tarihte dünyada yoktu.

Bu yönetmeliklerde ibadet yeri açılmasına,öğrenci ve personelin ibadet etmelerine izin var ancak Müslümanlar için çok önemli farz bir ibadet olan Cuma Namazı için kolaylaştırıcı bir ifade yok.

Personel ve lise öğrencisi Cuma Namazına nasıl gidecek?  Küçük semtlerde bu kolay… Trafik yoğun değil,cami okula yakın, öğrencinin namaza gitmeyi istismar edip arazi olması zor; binaenaleyh oralarda mümkün…  Bazı camiler okulların hemen yakınında bulunabiliyo ,öğrenciyi yakındaki camiye göndermekte de bir sıkıntı gözükmüyo ama her okul öyle mi? Bazen cami okula en az on, on beş dakika uzaklıkta yürüme mesafesiyle…  Bu okuldaki öğrenci ne yapacak?Trafik keşmekeşi içinde bir öğrencinin başına bir hal gelse bunun hesabını idareci nasıl verecek? Bazı semtler uyuşturucu çetelerinin ağlarıyla örülmüş durumda. Okul çevreleri jilet tellerle adeta askeri bölge gibi amniyet altına alınmakta bu sebepten.Böylebir mahalde öğrenci onbeş dakika mesafedeki camiye kontrolsüz nasıl gönderilecek?Sadece öğrenci açısından da düşünmeyelim: Öğretmenler nasıl kılıyor Cuma Namazlarını? Yıllarca içinde olduk,biliyoruz; çoğu öğretmen gidemiyor, başka mesleklerdeki memur,işçi kılamıyor. Bu nasıl garabettir ki halkı Müslüman olan bir ülkenin Müslüman olan memuru Cuma kılamıyor?!

Ne acı bir durumdur ki; Bir avuç Yahudinin Hıristiyanın hatırına cumartesi ve pazarı tatil yapacaksınız ama seksen milyon Müslümanın hatırına cuma günü mesai saatinde bir saatlik oynama yapmayacaksınız veya yapamayacaksınız?! Bu sözümbu hükümete değil, işi bu duruma getiren zihniyetlere… Bu günkü hükümet de eksikliği gidermelidir artık. Bunu candan istediğini biliyorum, geciktirmeye gerek yok.

Lise çağı demek, öğrencinin eğer inanıyor ve istiyorsa Cuma Namazını mutlaka kılmaya başlaması gereken çağ demek. Geriye tek çözüm kalıyor; Cumayı okulda kılmak… Bu nasıl olabilir? Okulun zemin veya zemin altı katında yahut spor salonu veya sığınağında münhal bir yer ayarlayıp orada Cuma Namazını kılmak.Her okuldaki DKAB öğretmeni bu namazı kıldırabilir veya Müftülükten imam istenebilir.

Ancak burada başka bir sıkıntı var ve bu sıkıntının yeni bir düzenlemeyle mutlaka giderilmesi gerekir. Sıkıntı şu: Bir kısım öğrenci namazda iken diğerlerinin derste olması gerekmektedir. Bir kısım öğretmen, özellikle bayan öğretmenler sınıflarda derslerinde iken bir kısım erkek öğretmenler namazda olabilir.O öğretmenlerin derslerine kim gözcülük yapacak? İşlenemeyen o dersin telafisi veya en tabii inancının gereği ibadetini yapmak için namaza inen öğrencinin işleyemediği dersi nasıl telafi edilecek?

Okul idaresi buna göre bir düzenleme yapsa mutlaka her okulda “laiklik elden gidiyor,liselerde irtica mescitleri açılıyor” gibi bağırsağının gürültüsünü dilinin ucuna taşıyan habis bir güruh mevcuttur ve velileriyle “istemezük” makamından darbuka çalmaya başlarlar.Ayrıca okul servisleri hemen bir başka okul öğrencileri için servise yetişeceklerdir. Özellikle birinci saydığım tencere tavacı, bol laiklik,biraz Kemalizm, az üzerine çağdaşlık sosu, yanına da dinsizlik garnitürüyle ağzından ateş çıkaran güruh, yönetmeliklerde iyice belirtilmeyen bir açık arama peşindedirler ve sorarlar: “Cuma günü ders proğramı mesaisini Cuma Namazına göre ayarlayabilirsiniz tarzında yönetmelikte bir ifade var mı?”

Varsa mesele yok, yoksa seyret sen gulu gulu danslarını…

Bakanlığımızın “cuma günü ders proğramını Cuma Namazına göre ayarlayabilirsiniz” türü bir açıklama yapması gerekmektedir. Ancak bu şekilde yukarıdaki yönetmelik iabadet etme ihtiyacını tam karşılayan bir yönetmelik olur.

Bu vesileyle yakın bir zamana kadar öğretmenlik yaptığım İkitelli OSB de bir aydır Cuma Namazı kılınmaya başlanmış olması,bir ay öncesinde ise ki bunun için bir buçuk yıl uğraştık; kılınamaması yukarıda anlattığım endişelerden ve yönetmelikteki tam vazıh olmayan kapalılıktan kaynaklanmaktaydı. Yoksa inanıyorum ki ülkemizde, hükümler açık olsa, bir çatlak bulup hemen ortalığı velveleye verecek mason, farmason, atheist, kemalist,laik jakoben güruhuna malzeme vermeyecek yönetmelikler elinin altında bulunan hiçbir müdür,idareci, öğrencilerinin Cuma Namzını engelleme sütsüzlüğünü göstermez. Bu hakkı engelleyecek inançta birini bu Müslüman yurdunda hiç bir anne doğurmamıştır.

İkitelli OSB de Cuma Namazı kılınması için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerin, ayaklarına gelmiş bu nimetin onlara Allahın bir lütfu olduğunu bilmelerini istiyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdris Günaydın *

Tüm Yazıları →
İdris Günaydın

Ayrıca Bakınız

DENİZ BAYKAL BAŞBAKAN MI OLUYOR?

        Cumhurbaşkanımız Erdoğan Dış İşleri konutunda Baykal’la çok önemli görüşme yaptığını söyledi. Bu görüşmenin bir kısmını …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILAR



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir