Cumartesi , 20 Temmuz 2024
Son Dakika Haberler

YAHUDİ İLE SAVAŞIMIZ -I-

Malum Bolfour Deklerasyonu’nun 100.yılı. Bu konu ile ilgili birkaç yazar geçtiğimiz günlerde bu konuda yazılar yazdılar. İsrail’in kurulduğu günden (1948) bu yana Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini, başlangıçta küçük bir toprak parçasında yer almalarına rağmen ilerleyen yıllarda çeşitli işkencelerle, soykırımlarla Filistin topraklarını nasıl zapt ettiklerini anlatmaya çalıştılar.

Ben de çok değerli mücahit şehit Seyyid Kutub’un başlığımıza da temel oluşturan YAHUDİ İLE SAVAŞIMIZ adlı eserinden esinlenerek Yahudiliğin tarihini köşemizin elverdiğince kısaca da olsa vermeye çalışacağım…

Yahudiliğin tarihini kavrayabilmek için öncelikle “SİYONİZM”in ne anlama geldiğinin bilinmesi gerekmektedir. Öyle ki Siyonizm denen bu mefhum Yahudiliğin temel kaynağını teşkil etmektedir.

Rivayetlere göre M.Ö. 1200 yılları Hz. Musa’nın peygamber olarak insanları hak dine çağırdığı yıllardır. O devirde İsrailoğulları Mısır’da esir olarak bulunmakta olup, Hz. Yakup ve oğlu Hz. Yusuf’tan almış oldukları hak ve tevhid dinine sarılarak, putperest Mısırlılar arasında yaşıyorlardı.

Hz. Musa’nın peygamberlik yaptığı dönemde İsrailoğulları esir olarak yaşamaktaydı. O dönemde Firavun’un gördüğü bir rüya üzerine bütün Yahudi çocuklarını öldürtmesine rağmen, Hz. Musa bizzat Firavun’un sarayında büyümüş, gençlik yıllarında da kaza ile bir Mısırlıyı öldürmesi üzerine Mısır’dan kaçmış ve Tûr-i Sinâ’da ilahi vahye mazhar olmuştur.

Hz. Musa çeşitli mucizeler göstererek, Sinâ dağının bulunduğu çölde kırk yıl dolaşmış, İsrailoğulları’nı Firavun’un elinden kurtarmış, Kızıldeniz’den geçmek suretiyle Mısır’dan kaçmıştır.

Şeria Vadisinde iken, Arz-ı Mev’ûd’u yani vadedilmiş toprakları ele geçirmeden vefat eden Hz. Musa’nın yerine Yoşua geçmiş ve Yahudileri bu topraklara yerleştirmiştir.

Silo şehri yanında kurbanları takdim edebilecekleri bir mezbaha inşa edilmiştir. Ancak rivayetlere göre Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen İsrailoğulları’na, Allah, İranlıları musallat etmiş ve M.Ö. 1100 yıllarında mezbahalarını yıktırarak memleketten kovdurmuştur.

Samuel’in başkanlığında kurulan krallık devrinden sonra (M.Ö. 1015 yılında) başa Hz. Davud geçmiş, Kudüs kentini Yahudiler için başşehir yapmıştır. Bu krallık, Yahudi tarihinde büyük bir önem taşır. Yahudiler bu devirde yeryüzünün hakimiyetini ele geçirmeye çalışmışlardır…

(Devam edecek)…

İBRAHİM YAVUZ

İbrahim Yavuz *

Tüm Yazıları →
İbrahim Yavuz

Ayrıca Bakınız

KAYBOLAN GENÇLİK İDEALİZMİ -2-

3) BU MİLLETİN HAFIZASINI YOK ETTİLER  Bu milletin binlerce yıllık tarihi var. Bu tarih içerisinde 15 …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILAR2 Yorumlar

  1. Avatar

    Çok güzel devamını isteriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir