Pazartesi , 22 Temmuz 2024
Son Dakika Haberler

“TÜRK TİPİ” ANAYASA -II-

Milleti temsil edenlerin sayısı artıyor

   Bu madde ile Meclisteki milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılarak mecliste milleti temsil edenlerin sayısı artıyor. Böylelikle oluşturulacak yeni sistemde bir bölgeyi, o bölgenin halkını mecliste tanınan, sevilen, saygı duyulan, kendini sorumlu hisseden daha fazla vekil temsil edebilecek. Şu anki parlamenter sistemde milletvekili adaylarını halk belirlemiyor, parti meclisi tarafından belirlenen milletvekili adayları belirli bir sıraya göre seçime gönderiyor, yani vekiller kendini seçen halkın önünde değil, genel başkanların veya kendisini sıraya koyanların önünde eğiliyor.

Böyle olunca milletvekillerinde sorumluluk bilinci en aza iniyor, kim kendini seçime götürdüyse ona karşı kendini sorumlu hissediyor. Ancak yeni seçim sisteminde bunun önüne geçilmesi planlanıyor. Dar bölge veya daraltılmış bölge seçim sistemi ile birlikte halk kendine yakın bulduğu, sevdiği saydığı, kendi mecliste temsil edebilecek nitelikte gördüğü adaylara kolaylıkla oy verebilecek. Böylelikle halkın sorunları daha şeffaf, objektif, doğru, kolay bir şekilde çözüme kavuşturulabilecek…

Çift başlılık ortadan kalkıyor

   Yeni seçim sistemi bir olumsuzluğu daha ortadan kaldırıyor. Yürütmenin zirvesinde çift başlılık yani devletin zirvesinde çok sesliliğin (polifoni) önüne geçiliyor, devlet erkanı tek bir tepeden yönetiliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak sistemdeki yerini alıyor. Yani Cumhurbaşkanı;

*Devletin başındaki tek yetkili olacak,

*Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları kendisi atayıp, görevden alabilecek,

*Kanunların uygulamasını sağlamak için yönetmelik çıkarabilecek,

*Kendi görev alanı ile ilgili konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek,

Ancak şu konularda kararname çıkaramayacak;

*Temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle, siyasi haklar ve ödevler hakkında,

*Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konularda,

*Kanunda açıkça düzenlenmesi gereken konulara ilişkin kararname çıkarılamaz.

Cumhurbaşkanına yargı yolu tamamen açılacak

   İster görevi sırasında olsun, ister görevi sonrasında olsun Cumhurbaşkanına yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı hakkında;

*Bir suç işlediği iddiasıyla Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yani 301 oy ile ( Çünkü yeni sistemde milletvekili sayısı 600 olacak) vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilecek,

*Meclisin üye tam sayısının 5’te 3’ünün (360 oy) vereceği kararla da soruşturma açılmasına karar verebilecek,

*Üye tam sayısının 3’te 2’sinin kararı ile Yüce Divana sevk edilebilecek,

*Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak,

*Yüce Divan tarafından seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sonra erecek,

*Bu şartlar görevi bittikten sonrası için de geçerli olacak.

Selam ve dua ile…

   İBRAHİM YAVUZ

İbrahim Yavuz *

Tüm Yazıları →
İbrahim Yavuz

Ayrıca Bakınız

KAYBOLAN GENÇLİK İDEALİZMİ -2-

3) BU MİLLETİN HAFIZASINI YOK ETTİLER  Bu milletin binlerce yıllık tarihi var. Bu tarih içerisinde 15 …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir