Cumartesi , 15 Haziran 2024
Son Dakika Haberler

KÜRESEL MAFİA VE BİZ

Dünya küresel bir mafia tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Her yerde bu mafianın sözü geçiyor, sesi ve soluğu duyuluyor.
Kim bu güce karşı çıkar ve kafa tutarsa 1. derecede tehlikeli insan ve ülkeler katagorisine girer. Sonra yok edilmek üzere hedef haline getirilir.
Bu güce boyun eğen, onun önünde gerdan kıran, kıvıtanlar hariç herkes en tehlikeli, en düzen bozucu, en diktatör olarak nitelendirilir ve akbabalara, leş kargalarına yem edilmek üzere kuyusu kazılır.
Batı uygarlığı Amerikası, Rusyası, Avrupasıyla topyekün bu gizli dünya derin devletinin çekim alanında, bu güce hizmet etmek zorundadır. Aksi takdirde topun ağzına onları da korlar. Bir zaman gelir onların da defterini dürürler.
Haçlı seferleri din kisvesine büründürülmüş ekonomik bir kriz ve bunalımın neticesiydi. Papa Hıristiyanları doğuya saldırtmakla Haçlı Birliğini kurarak bugünkü Avrupa Birliğinin de temelini atmıştır.
Papalık Haçlı seferleriyle hem batıda meydana gelen kıtlık, yokluk ve sefalete bir çare bulmak istedi, hem de zengin doğu ülkelerini yağmalayarak batının kurumuş damarlarına taze kan devşirmeyi düşünerek ”Kutsal(!) Haçlı Seferlerini” başlattı.
AB’ nin ilk olarak bir araya gelişi de ”Avrupa Kömür Çelik Birliği”, daha sonra ”Avrupa Ekonomik Topluluğu”, en son da Avrupa Birliği formuna dönüşmesi aynı aklın eseriydi.Kuruluş amacı Avrupa Hıristiyanlarının Ekonomik, Siyasi, Kültürel ve Askeri birliğini oluşturmak ve küresel mafia karşısında dik durabilmekti.
1. Dünya savaşında, 2. Dünya savaşında Avrupalı Hristiyanları birbirine düşürenler kimlerdi ? Avrupanın yerle bir edilmesinden, milyarlarca zarardan, milyonların ölümünden kimler sorumluydu?
Gerçekten her iki dünya savaşında 50 Milyonun üstünde insanın öldürülmesi ham madde kaynaklarını ve pazarlarını bölüşememe savaşımıydı ?
Bu savaşlarda mağdur gösterilen Siyonistlere Osmanlı topraklarını işgal edip Filistini İsraile hediye eden ve müslümanların başına büyük bir belayı saran güç hangi güçtü?
Bugün Amerikayı, avucunun içine alıp, onu dünyanın jandarması yapan bu güçtür.ABD ve müttefikleri bu Küresel Mafianın emrinde ve ona mecburdurlar.Çünkü bütün finans kaynakları ve ağır sanayileri bu gücün emrindedir.
BM,IMF, NATO gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar bu güce hizmet etmek için kurulmuştur.Bu güç isterse dünyanın en güçlü ekonomileri olan ABD’yi de, Almanyayı da, Japonyayı da bir yılda felç eder, işlemez hale getirebilir. Dolara yön ve şekil vermek bu mafianın elindedir.
Rusya da, Çin de bu mafianın örümcek ağına takılmış ve bu beladan nasıl kurtulabilirimin hesabıyla Shangay 5 lisini kurmuşlar,Hindistan, Arjantin ile birlikte yeni bir para birimiyle bu mafia ağalarına karşı bir duruş sergilemenin hesabındalar.
Müslümanlar olarak ya bu küresel güce boyun eymeye devam edecek, onun kölesi olarak yaşamayı kabılleneceğiz.Veya kölelik zincirlerini ve prangalarını bir bir kendi elimizle kıracak, bu küresel mafianın ağır baskı ve zorlamalarından, sindirme ve zulmünden kurtulacak, özgürlük ve bağımsızlığımıza bir millet ve ümmet olacağız
Bu bir ümmet bilinciyle bir millet olarak ayağa kalkmakla, Hak ve hakikat çizgisinde dimdik ve dosdoğru olmakla tüm insanlığı kucaklamakla olacaktır.

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Özeleştirinin ilk muhatabı kim

Arif Altunbaş Sızlayan duvarlardan gelen iniltiler dalga dalga çoğalıp, bir yas ve ağıta havasına dönüşür …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir