Perşembe , 25 Temmuz 2024
Son Dakika Haberler

Firavuna karşı olmak yetmez.Musa’nin tarafında olacaksın!

İnsanlık tarihi boyunca Kabil ile Habil’in, Nemrut ile İbrahim’in, Firavun ile Musa’nın, Hz. Muhammed ile Ebu Cehlinarası iki zıt kutupolarak süreklikarşı karşıya gelip mücadele halinde olmuştur.

Ben gerçek Müslümanım diyen bir insan ve toplum her ne sebeple olursa olsunİslam düşmanlarınınsafında ve tarafında olmamıştır. Bu mücadelede bitaraf kalmak diye tavır ve duruşta yoktur. Müslüman isen Allah’ın tarafında ve Allah düşmanlarına karşı olmak zorundasın. Öyle değilsen, Allah düşmanlarının tarafındasındır demektir. Bunun ama’ sımama’ sı, fakat’ ı lakin’ i yoktur. Hüküm ancak Allah’ındır.

Müslüman bir Milletin menfaat ve çıkarı tüm kişi ve grupların çıkar ve menfaatlerin, hesap ve matematiği üzerindedir.  Asıl olan Müslümanların ortak çıkar ve menfaati olan ümmetin maslahatıdır. Şahsi, cemiyet, cemaat ve parti çıkarları asla İslam’ı temsi etmez ve onun menfaatinin önüne de geçemez. Nasıl, ‘’vatan söz konusu olunca gerisi teferruatsa’’ Müslümanların birliği, dirliği, beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığı söz konusu ise, bu kural Müslüman bir millet için aynen geçerli kırmızı bir çzgidir.

Türkiye ve İslam düşmanlarıyla ittifak etmek,Haçlı batı emperyalizmini desteklemekve yılanla aynı çuvala girmektir. Ezan, Kur’an, Cami, cemaat ve İslam düşmanı CHP,PKK ve yandaşlarına oy vermek devletimiz ve milletimizin düşmanları Amerika, İsrail, İngiltere ve Fransa gibi işgal ve istilacı sömürgecilereyardım, yataklık ve askerlik yapmaktır.

Düşmanlarımızın kimler olduğu onların fitneciliği, provakatörlüğü, yalancılığı, iftiracılığı, ittifakı ve işbirlikçiliği ileeylem ve söylemlerinden rahatlıkla belli olur. Şeytan içi boş silahları değil,bu tip inançsız, imansız, ruhsuz ve ahlaksız insan ve toplumları doldurup kudurmuş itler gibisalarMüslümanların üzerine.

Bunlar sadece batının taşeronu, emperyalizmin uşağı değil, mızrakları çuvala sığmayan hainler,ok’ larımilletin özüne saplanan, gözüne hedef alan düşmanlar, gövdeleri vatanımızda kılıçları gavurun tarafında olanlardır.

Deprem bir afettir, gelir geçer. Vatan millet ve İslam düşmanlarıdepremden daha tehlikeli bir felakettir. Bunlar kanser uru ve virüsü gibi milletin içinde,milleti millet yapan tüm değer ve kutsalları yok etmek için çalışır.

İşte bu alçaltıcı rezil duruma düşmenin adına, ‘’Beni İsrail’ leşmek’’ denir. Bin yıllar önce,‘’Soğan, sarımsak, marulisteriz ’’  diyeHz. Musa’ya isyan eden bu sapkın ve şaşkın zihniyetin çağdaş uzantılarıaynı bahane ve iddia ile bugün meydanlardafiravunun taraftarları, emperyalizmin uşakları, sömürgecilerinçarkçı başları, işgalcilerin ileri karakolları olarak milletimize karşı savaşmaktadır.

Bunlar,üç beş oy ve milletvekilliği içinülkemiz ve milletimizidüşmanlarımıza satacak kadar alçalmış küresel emperyalizminTruva katırlarıdır.İttifak ve yuvarlak masa adıyla şeytanın kara bayrağı altında toplanıyor, Hilal’e karşı haçlıların tarafında yer alıyorlar bunlar.Ahmaklığın veya aptallığın, şaşkınlığın veya taşkınlığın, körlüğünveya sağırlığın piyonları bunlar.

Karaktersiz ve onursuz bir çoban için en kolay iş yalan söylemek ve yalancıların sürüsünü gütmektir.Milletimizin en büyük kurtuluş savaşı, buruhsuzzihniyet ve anlayışlardan kurtulmak, yerli ve milli bir kişilikle,Müslüman bir kimlik ve duruşla vatan ve milletimizin aydınlıkgeleceğine yürümektir.

Nemrudun gücü ve ateşi ne kadar büyük olursa olsun, samimi bir karıncanın ağzında taşıdığı bir damla su, onungöklere çıkan ateş ve yangınını söndürmeye yeter.

Karşınızdafiravunibir cephe varsa, onun karşında da mutlaka Musa’nın cephesivardır. Firavun ve sistemine karşı olmak, ona küfretmekle olmaz. Karanlığa küfredeceğine bir mum yakacak veya bir mum olup karanlığı aydınlatmak için yanacaksın.Bir Müslüman olarak Musa’nın yanında olmak,Firavuna karşı savaşmaktır. Elinden hiçbir şey gelmiyorsa eğer, Mina’da şeytan taşlar gibibir oy’la da olsagevşeklerin, yavşakların ve firavun soyluların kafasınabir taş da sen atacaksın!

Bir mıh bir nalı, bir nal bir atıayakta tutar. Bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyuzafere götürür. Bir ordu bir milletin namus ve şerefini, izzet ve haysiyetini vatan, millet ve devletini kurtarır.

Müslüman! Bir oy ve bir insan deyipgeçme! Bir kalp ve bir gönül de sen kazan! Bir Musa sen yetiştir! Bir komutan da sen oldin, vatan, millet ve ümmet için. Firavuna karşı olmak yetmez. Musa ileaynı cephede olacak ve Firavuna karşıdişe diş, kana kan mücadele edeceksin! Bir taşta sen fırlatacaksın düşmanın saflarına! Bir yumruk da sen patlatacaksınmankurtların masasına.

Bir oy deyip geçme! Bir oy bir taş,tokat ve yumruk, bir kurşun ve gülle gibidir. Bir oy şehidin bedeninden dökülen bir damla kan’a, onun evlatlarının ve mazlumların bir damla gözyaşına bedeldir.

Milletim seçim sendedir. Ya şehidin tarafında yer alacaksın! Ya da;ikiyüzlü sahtekarların, zalim, hain ve katillerin tarafında. Hakkın, doğrunun, samimi insanların ve şehitlerin tarafında ol! Sakın kumar oynama! Cahillerden ve hainlerden olma!

Kalemim ve yüreğim bir yay gibi gergin, bir ok gibi hedefine koşmak veulaşmak için sabırsız.Ya rabbi! Bizi bize bırakma! Bizi kendi yolun olan doğrudan ayırma!

Arif Altunbaş, Haber 7

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Haydut devletler ve mazlum milletler

Arif Altunbaş Hergün üzerimize katran gibi yağan binlerce yalan, iftira, karalama, algı operasyonu, kışkırtma, sosyal …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir