Pazartesi , 15 Nisan 2024
Son Dakika Haberler

ÜNİFORMALI TERÖRİSTLER

Arif Altunbaş

Tarih boyu en büyük terör illegal örgütler veya isyancılar tarafından değil üniformalı teröristler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Terör ve terörizmden bahsedilirken daha çok illegal, kurulu düzene karşı isyan eden örgütlerden bahsedilir. Teröre zemin hazırlayan, terörün kaynağı olan terör devletlerinden asla söz edilmez.

Örneğin; İsrail Filistinlilere karşı her gün, her hafta, her ay, her yıl binlerce terör saldırısı gerçekleştirir. Uluslararası hukuku ihlal eder, işgal ve katliamlarda bulunur. Birleşmiş Milletler kararını tanımaz. Bütün dünya ile adeta alay eder, insanlığın onurunu çiğner batı dünyası ona hiçbir zaman terörist, katlim ve vahşetlerine de terörizm demez.

Filistinlilerin vatanları İsrail tarafından işgal edilmiş, yer altı ve yerüstü kaynakları yağmalanmış, milyonlarca insan evinden ve yurdundan zorla çıkarılmış, yabancı ülkelere göç etmeye zorlanmıştır. Yurtlarında kalanlar ise her gün ateş çemberi içinde farklı bir cehennemi yaşıyorlar.

Bu mazlum millet kendi can ve mallarını savunduklarında Hıristiyan batı dünyası tarafından terörist ilan ediliyor. Dünya kamuoyu önünde suçlu olarak gösteriliyor. İsrail’in üniformalı teröristleri ise teröristlere karşı savaşan kahramanlar olarak görülüyor.

Terörün tarihi kökleri insanlıkla başlar. Hz. Âdem’ in oğlu Kabil’in kardeşi Habil’i katletmesiyle başlayan kan ve şiddet, zaman içerisinde dünyaya korku salan terör devletleri ve örgütlerine dönüşmüştür.

Tarih boyu dünyada ki tüm savaş ve mücadelelerin ana nedeni güç’e ve paraya hâkim olma güdüsü ve hırsıdır. Eski Yunan, Mısır, Hint, Çin ve Romalılar gibi kadim medeniyetlerin kuruluş ve yıkılış sebepleri de bir devlet ve medeniyetin ötekisine uyguladığı devlet terörüdür. Vahşi batı uygarlığı güce boyun eğen ve aynı zamanda güce tapınan bir medeniyettir. Kendinden olmayanı dışlayan ve ezen terörist bir kültürün meyvesidir.

Terörden en büyük zararı gören ulusların başında gelmekteyiz. Terörle tanışmamız 11. Asırda Selçuklular döneminde başlar. Yeryüzündeki ilk siyasi terör hareketi olan Haşhaşiler 200 yıl düzenledikleri suikastlar ile Selçuklu devletine büyük zararlar vermişler, birçok devlet adamıyla birlikte ünlü devlet adamı Nizamülmülk’ü bile katletmişlerdir.

Liderliğini Hasan Sabbah’ ın yaptığı bu örgüt 13. yüzyılda Moğollar İran ve Anadoluyu istilasıyla ortadan kaldırılmıştır. Belki de Moğol istilasının en hayırlı işi budur.

Cumhuriyetin kuruluşundan bir müddet sonra 1. Meclisi Meb’usan’ın kapatılıp dağıtılması, iktidarı ellerinde tutan güçlerin orduyu siyasete alet ederek milletin üzerinde bir baskı ve terör unsuru olarak kullanmasıyla kara bir leke olarak Cumhuriyet tarihimizde üniformalıların terörü başlamış oldu.

Daha sonra devrim denilen değişimlerin millete dipçik ve süngü zoruyla kabul ettirilmesi ve ardından da tek parti diktatörlüğünün baskısı, zulmü ve işkencesi geldi. Üniformalı teröristlerin milletimize yaptığı kötülük ve tahribatı Moğol istilacılarının barbarları bile yapmamıştır.

1960 darbesi, 12 Mart ayaklanması, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz ihanet darbesi maaşlarını milletin verdiği vergilerinden alan asker kılığındaki üniformalı teröristler tarafından yapılmıştır.

Türkiye kendi üniformalı teröristlerinden kurtulmadıkça ne terörle mücadelede, ne de iç ve dış düşmanlarımıza karşı başarılı olması mümkün değil. Çünkü teröre ve teröristlere karşı başka bir terörist mücadele ederek başarı elde edemez.

Ordu, emniyet ve istihbarat güçlerimiz diniyle imanıyla, tarihiyle kültürüyle, eylem ve söylemiyle, emir ve komuta zinciri ile milletin kendisi gibi olmadıkça hiçbir alanda başarılı olmamız mümkün değildir.

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Bir Seçim Fırtınası ardından…

Arif Altunbaş Milli Görüş Hareketi, AK Partiyi doğuran ocaktır. Bu Partiyi kuranların kahir ekseriyetinin geldiği …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir