Pazar , 19 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

YAHUDİ İLE SAVAŞIMIZ -II-

Bu krallığın en muhteşem devresinde Hz. Süleyman, Siyon Dağı’nda, ünlü Süleyman Mabedi’ni yaptırmıştır. Mabedin bugünkü yeri, Kudüs’te Ömer Camii’nin bulunduğu yere rastlar. Günümüze kadar bu mabedin sadece Batı Duvarı’nın kaldığı bilinmektedir. Ağlama Duvarı olarak da bilinen bu duvar, bugün hala Yahudiler tarafından kutsal bir ziyaret yeri olarak muhafaza edilmektedir.

Yahudilerin kutsal kitabı olan Ahd-i Atik ve onun ilk beş kitabını teşkil eden Tevrat’ta mabedin varlığı ile ilgili yüzlerce emir bulunmaktadır.

SİYONİZM genel anlamıyla FİLİSTİN dışındaki bütün Yahudileri KAZANILMIŞ TOPRAKLAR’DA toplamak suretiyle, SÜLEYMAN MABEDİ’Nİ SİYON DAĞI’NDA yeniden inşa etmek olarak tanımlansa da asıl ve gerçek bir anlamı daha vardır. O da YAHUDİ’NİN DÜNYA HAKİMİYETİ İDEALİDİR. Bugün bu ideallerini gerçekleştirmek amacıyla İsrail’in Filistinlilere yapmadığı zulüm kalmamıştır. Hala da bu zulümlerine devam etmektedir.

Bugünkü muharref Tevrat’a göre Yahudiler üstün ırk inancına sahiptirler. Tevrat’ta savaş Yahudiliğin topuzu, ihtilal ise silahıdır. TESNİYE adlı kitabın birçok bölümünde, Yahudiliğin diğer milletlere ve insanlara karşı olan düşmanlığı, kini ve Yahudi olmayan milletlerin kurdukları ve idare ettikleri hükümetlerin Yahudi politikası için ele geçirilmesi gerektiği açıkça yazılıdır.

Rus İhtilali’ni yapan LENİN gibi birçok ihtilalci hepsi birer Yahudidir. Rus İhtilali’ni finanse edenler de Yahudi bankerlerdir.

Amerika Cumhurbaşkanlarının bir kısmı da Yahudidir. Bugün Amerika’yı Yahudiler idare etmektedirler ve Amerika’da bankalar, silah fabrikaları yahudilerin elindedir…

Evet, gördüğümüz gibi iki seri şeklinde ele aldığımız yazı aslına bakılırsa Yahudilerin tarihine kısa bir bakıştır. Daha fazlasını SEYYİD KUTUB’un yazmış olduğu, başlığımıza da temel oluşturan YAHUDİ İLE SAVAŞIMIZ adlı eserinden öğrenebilirsiniz. O zaman Yahudilerin bugün hangi amaç için çalıştıklarını kavrayabileceğiz…

Selam ve dua ile…

İBRAHİM YAVUZ

İbrahim Yavuz *

Tüm Yazıları →
İbrahim Yavuz

Ayrıca Bakınız

KAYBOLAN GENÇLİK İDEALİZMİ -2-

3) BU MİLLETİN HAFIZASINI YOK ETTİLER  Bu milletin binlerce yıllık tarihi var. Bu tarih içerisinde 15 …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir