Pazartesi , 22 Temmuz 2024
Son Dakika Haberler
waving flag

Batıya Ne Kadar Güvenilir?

Roma hukuku ve Yunan ahlakı temelleri üzerinde kurulan batı medeniyeti ile vahyin temel taşları ve sütunlarıyla inşa edilen İslam medeniyeti hiçbir zaman uyuşmadı. Bundan sonra da sonra da uyuşmaları mümkün değildir.

Ateş medeniyeti olan batı medeniyeti acımasız, yakıcı, yıkıcı ve insan fıtratına zıt bir vahşet ve barbarlık içinde kalacak, su medeniyeti olan İslam medeniyeti de yaratanı, tüm insanlığı ve alemi önceleyen ilke ve değerlerine bağlı olarak kalacak ve böyle kaldıkça ilelebet yaşayacaktır. Ne zaman kendi değerlerinden koparsa, kendi medeniyetinden kopmuş ve başka bir medeniyetin istila ve işgaline davetiye çıkarmış olur.

Batı ve İslam medeniyeti arasındaki çekişme, gerilim ve savaşlar Hak ile batılın, hakikat ile yalanın varoluş ve hakimiyet kavgasıdır. Bu mücadele iki ayrı cephede insanlığın varoluşuyla başlamış, insanlık varoldukça da sürecektir.

Müslümanlar top yekün batının emir ve boyunduruğu altına girip kendi din, kültür ve medeniyetlerini terk etseler, kendi kimlik ve değerlerinden vazgeçseler bile; batı onları ataları Romalıların kölelerine yaptığı gibi askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel arenelarda aslanlara parçalattırmaktan zevk duyacaktır.

Batı vahyin öğretilerine, peygamberler çizgisine sırt çevirdiği sürece asırlar geçsede, yine Orta çağ barbarlığoından, Haçlı istila ve işgalciliğinden kurtulamayacaktır.

Batı barbar ve terörist olarak aşağıladığı müslümanlara ve onların mukaddeslerine saldırdığı, topraklarını ve yurtlarını işgal edip sömürdüğü, kendileri ve evlatları için potansiyel bir tehlike olduğu sürece ne yaparsa yapsın müslümanların gözünde dost ve müttefik olarak değil can, mal, ırz ve namus düşmanı olarak görülecektir.

Batı toplumu antik Romalı gururu ve Yunan kibri, sömügeci adaletsiz tavrı ve güç sarhoşluğu ile güçsüzlere ve mazlumlara tepeden bakışı, ikiyüzlülüğünden kaynaklanan kimseye güvenmeyen ve kimseye güven vermeyen ahlakı ile insanı üreten bir hayvan gibi görmesi onu kendi gücüne tapan modern bir Pagan toplum haline getirmiştir. Hz. İsa ve Kilise batı toplumu izerinde sembolik bir değerdir. Onlar Hz. İsaya ve Kiliseye hükmediyor ve onları kendi kontrolleri altında kendi çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda kullanıyor.

İslam medeniyetini ve kültürünü yeniden ayağa kaldıracak güç ve dinamik Müslümanlara batı toplumundan bulaşan maddi ve manevi tüm hastalıklardan, pisliklerden ve virüslerden arınmak ve kurulmaktır.

Güçlü olduğumuz sürece batı bizim komşumuz, yol arkadaşımız ve ticari ortağımız olabilir. Ama sırtımızı dayayacağımız dost ve herşeyimizle ona güveneceğimiz siyasi, askeri, ekonomik bir müttefikimiz asla olamaz. Tarih bilincimiz bize göstermiştir ki, onun mayasında biz ne zaman zayıf düşsek ne zaman tökezlesek ne zaman bir gaflet içinde olup ona muhtaç olsak, bizi sırtımızdan hançerlemek için onun içinde sürekli depreşip duran hayvani bir duygu var. Bu hususta Amerikanın, Avrupa devletlerinin ve Rusyanın birbirinden hiçbir farkı yoktur.

Onlarla olan tarih boyu ilişkilerimiz gördük ki, onlar Sezar’a güçlü iken itaat ederler, Sezar onlara muhtaç olunca hepsi bir anda Brütüs kesiliverirler. Onların dost ve müttefiklikleri menfaatleriyle başlar ve çıkarları son bulunca biter. Onların dostlukları pazara kadardır, mezara kadar değil…Onların ahlakında ‘’Vefa’’ bir duygu yotur.

Batı toplumu ve medeniyeti bana hiçbir zaman güven ve umut vermedi. Orada yaşadığım sürece gözlemlediklerim ve gördüklerim kendine inanılamayacağını, güvenilemeyeceğini öğretti. Ondaki zulüm, sömürü, işgal ve istila hırsı her zaman ve zeminde, her fırsatta vahiş bir Kabil ruhuna bürünebilir.

En medeni denilen toplumlar en çok vahşi ve kan döken toplumlardır. En ilkel denilen toplumlar ise; daha medeniyetin vahşetiyle tanışmamış toplumlardır

Arif Altunbaş

Arif Altunbaş *

Tüm Yazıları →

Ayrıca Bakınız

Haydut devletler ve mazlum milletler

Arif Altunbaş Hergün üzerimize katran gibi yağan binlerce yalan, iftira, karalama, algı operasyonu, kışkırtma, sosyal …

DERGİDEKİ DİĞER YAZILARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir