Pazar , 3 Mart 2024
Son Dakika Haberler

Eğitim

DİAMANDİ NASİL YAMAN DEDE OLMUŞ

Aydın Aydın Diamandi Kayserili bir Rum çocuğudur. Henüz çocuk iken babasının işi dolayısıyla Kastamonu’ya gelmiştir.  Diamandi, Kastamonu’da idadide (lise) okurken edebiyat öğretmeni sınıfta yaşanmış bir olayı anlatır. Olay şöyledir. Öğretmenin “kadı” olan bir tanıdığı vardır ve o kadı çok ictenlikli şekilde, ağlayarak her gün  tövbe etmektedir.  Kadı tevbesinde şöyle diyor. -Ya Rabbi… Şunca sene kadılık ettim. Hamdolsun ki hep adaleti …

Devamı »

KUR’AN NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Murat PadakŞanlıurfa Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi ” Mustafa Öztürk’ün Kur’an hakkındaki kabul edilemez konuşmasına binaen şunları söylemek istiyorum. 1- Lütfen Kur’an’ı akademik bir kitap olarak görmeyi bırakın! Bu, kitap dağları yürütmek, yerleri parçalamak, ölüleri diriltmek için gelmedi. Binlerce mesele için geldi ve her meselesi de hayatın içine dairdir. Bu kitap karı koca arasındaki ilişkileri düzeltmek için geldi. Baba oğul …

Devamı »

Sarıkamış Şehitleri

Sarıkamış Harekâtı 19. Yüzyılda Güney Kafkasya ve Kars, Ardahan ve Batum sancaklarının işgali Türk-Rus mücadelesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Üç sancağın işgali vatanın ve devletin bütünlüğünü tehlikeye atmıştır. Rusya durdurulamadığı takdirde Türk milletinin vatanı ve son kalesi olan Anadolu tamamen kaybedilebilirdi.  Bu sebeple Türk milleti I. Dünya Savaşı’nda ölüm-kalım mücadelesi verecek, Kafkas cephesi ise hesaplaşmanın yaşandığı yer olacaktı.       1914 …

Devamı »

HZ. PEYGAMBERDEN ASKERLERE UYARI!

SAVAŞIN AHLAKİ KURALLARI -Kadınları öldürme! -Bebekleri ve çocukları öldürme! -İhanet etme! -Hastaları öldürme! -İbadethanelere zarar verme! -Yemek dışında hiçbir hayvanı öldürme! -Söz verince sözünü tut ve gereğini yap!! -Kimseyi dine girmeye zorlama! -Ağaçları kesme! -Yaşlıları öldürme! -Seninle savaşmayan insanları öldürme! –Bağ, bahçe, ekili alan ve binalara zarar verme! –Teslim olanlara ve esirlere iyi davran! –Kendin yargılayp cezalandırma, yargılamayı hukukçulara bırak! …

Devamı »

Batıya Ne Kadar Güvenilir?

waving flag

Roma hukuku ve Yunan ahlakı temelleri üzerinde kurulan batı medeniyeti ile vahyin temel taşları ve sütunlarıyla inşa edilen İslam medeniyeti hiçbir zaman uyuşmadı. Bundan sonra da sonra da uyuşmaları mümkün değildir. Ateş medeniyeti olan batı medeniyeti acımasız, yakıcı, yıkıcı ve insan fıtratına zıt bir vahşet ve barbarlık içinde kalacak, su medeniyeti olan İslam medeniyeti de yaratanı, tüm insanlığı ve alemi …

Devamı »

Ümmetin Vicdanı olmak

Ümmetin vicdanı olmak … Ümmet kelimesi; ‘’Arapça ’’ أمة’’ anne kelimesinden türeyen, aynı anne den meydana gelen çocuklar anlamına gelen, onları bir ile ve bir millet gören, tüm dünya müslümanlarını kuşatan ve kucaklayan ‘’  (1) bir terim ve kavramdır. Kur’anı Kerimde birçok yerde geçen ‘’Ümmet’’ kelimesi’’ İslam inancına sahip herkesi içine alan geniş ve derin bir anlamı içerir.Hz. Muhammede ve …

Devamı »

İmamı Gazali

İmamı Gazali Kimdir? İmam-ı Gazalî, bugün bir kısmı İran toprakları içinde kalan Horasan’ın Tûs şehrinde hicri 450 tarihinde (M. 1058) doğmuş, yine Tûs’un yakınlarındaki Tabira kasabasında 505’de 55 yaşında vefat etmiştir. Ömrünün ilk seneleri ilim tahsiliyle geçmiş, orta yaşlarında ilmin zirvesine çıkmış, itibar ve hürmetin en muhteşemini görmüş, sonraki senelerinde ise büyük bir fikri inkılâb geçirerek iç âlemine dönmüş, ihlâs …

Devamı »