Cumartesi , 25 Mayıs 2024
Son Dakika Haberler

Türk tarihinin büyük zaferi: Kut’ül Amare

Irak Cephesinde 29 Nisan 1916’da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut’ül Amare Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın temel muharebelerinden biri olarak kabul ediliyor. Halil Paşa’nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916’da teslim almasının ardından, “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz” sözleriyle duyurduğu Kut’ül Amare Zaferi’nin 105’inci yıl …

Devamı »

Belgrad’ın Fethi

Arif Gökce  Balıkesir Üni. Tar. Böl. Öğr. İlkçağ’ın son yıllarında Romalılar bu bölgeye geldiler. Sava nehrinin Tuna ile birleştiği noktanın yukarısında Belgradın eski yerleşim yeri olan Singidunum şehrini kurdular. Milâttan sonra I. yüzyılın sonlarında burada kurulan şehir Romalıların askerî kampı etrafında gelişmiştir. Ayrıca, Tuna nehri üzerinde bulunan donanma üssü de olmuştur. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği yerdeki sulak, verimli plato …

Devamı »

İmamı Gazali

İmamı Gazali Kimdir? İmam-ı Gazalî, bugün bir kısmı İran toprakları içinde kalan Horasan’ın Tûs şehrinde hicri 450 tarihinde (M. 1058) doğmuş, yine Tûs’un yakınlarındaki Tabira kasabasında 505’de 55 yaşında vefat etmiştir. Ömrünün ilk seneleri ilim tahsiliyle geçmiş, orta yaşlarında ilmin zirvesine çıkmış, itibar ve hürmetin en muhteşemini görmüş, sonraki senelerinde ise büyük bir fikri inkılâb geçirerek iç âlemine dönmüş, ihlâs …

Devamı »

Juncker: 83 ülke yeryüzünden yok olabilir

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump‘ın Paris anlaşmasıyla ilgili kararına ilişkin konuştu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump‘a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması’ndan ayrılmaması çağrısında bulundu. Juncker, Berlin’de katılığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile göz hizasında konuşmak için bazı şeyleri kontrol altına almak gerektiğini söyledi. Transatlantik ilişkilerin sürmesinden yana olduğunu ifade eden Juncker, “Ancak, Amerikan Başkanı …

Devamı »

Çin’den Trump’a “Paris” resti

Paris İklim Anlaşması dünyanın gündeminde. Anlaşmadan çekilmeyi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump kararını bu hafta açıklayacağını duyurdu. Avrupa Birliği ve Çin’in ise Paris Anlaşması konusunda ortak hareket ederek Trump’a rest çekeceği belirtiliyor. Küresel ısınmayla mücadele için 2015’te imzalanan Paris İklim Anlaşması bir kez daha gündemde. Seçim kampanyasında küresel ısınmanın uydurma olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini anlaşmadan çekmeye …

Devamı »

İmami Serahsi

İMAMI SERAHSİ KİMDİR? İslâm âlimlerinin meşhûrlarından. Hanefî mezhebinde büyük fıkıh âlimidir. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Ebî Sehl Serahsî’dir. Künyesi Ebû Bekr, lakabı Şems-ül-eimme’dir. Türkistan’da yetişen İslâm âlimlerinden olup, 400 (m. 1010) senesinde Serahs’da doğdu. 483 (m. 1090)’de vefât etti. Serahs şehrine izafeten Serahsî denildi. Serahs şehri, Türkmenistan’da Meşhed ile Merv arasında eski bir şehir olup, bugün İran-Rus sınırı üzerindedir. …

Devamı »

İmamı Birgivi

İmamı Birgivi Kimdir? Osmanlı âlimlerinin en meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Ali Birgivî’dir. Lakabı Zeynüddîn’dir 928 (m. 1521) senesinde Balıkesir’de doğdu. 981 (m. 1573)’de Birgi’de vefât etti. Türbesi, Aydın’ın Birgi kasabasında bir tepe üzerindedir. İlimdeki yüksek derecesinden dolayı İmâm-ı Birgivî ismiyle meşhûr olup, Türk âlimlerinin baş tacıdır. Hanefî mezhebinden olup, asrının en meşhûr âlimlerinden idi. İmâm-ı Birgivî’nin babası âlim bir zât …

Devamı »

iMAMI ZEMAHŞERİ

ZEMAHŞERÎ (الزمخشري) Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 538/1144) el-Keşşâf adlı tefsiri yanında Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları ile tanınan çok yönlü Mu‘tezile âlimi. 27 Receb 467 (18 Mart 1075) tarihinde Hârizm bölgesinde Türkmenistan’ın Taşavuz (Daşoğuz, Taşauz) ili Köroğlu ilçesindeki (İlmamedov, XX/2 [2011], s. 192) Zemahşer’de doğdu. Mekke’de Kâbe’ye mücâvir olarak bulunduğundan “Cârullah”, mensup bulunduğu bölgenin …

Devamı »

İmamı Buhari

İmamı Buhari Kimdir  Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek derecede olup, 300.000’den fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için “İmam”, Buharalı olduğu için “Buhari” denilmiş, İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 (H. 194) senesinde …

Devamı »