Salı , 16 Nisan 2024
Son Dakika Haberler

Aylık Arşiv : Ağustos 2016

UYAN ABDÜZLAZİZ UYAN!

Malum tarih günümüz Türkiye’sinde de tekerrür etmeye devam ediyor. Tekerrür eden tarafı darbenin sonucu ile ilgili değil, o açık zaten. Burada kast ettiğim yine devlete ihanet içerisinde olanların Cumhurbaşkanı’na en yakınlardan biri olan Yaveri. Tarihte yok mu bunun örneği? Hem de çok. Gelin bunun için 1876 yılına gidelim. Sultan Abdülaziz’in KATLEDİLMESİNE… Tahtta 32. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz var. Karşısında da …

Devamı »

Yahya Düzenli: “Vak’a-ı Hayriye” ve Yeniçeri Ocağı’na Dair…

Yakın tarihimizin orduya dair en önemli hadiselerinden birisi Vak’a-i Hayriye’dir. Tarih, “yaşanmışlıklar”dan yola çıkarak “yaşanan” ve “yaşanacak” olanların ipuçlarını veren ilim ve disiplin olarak önümüze bir yol haritası koyar. Ancak, tarihi sadece bir “vakıalar yığını” olarak görürseniz, veya tarihi bir vakıayı yaşadığınız zaman dilimindeki maddi olgularla aynîleştirir, şablonik benzerlikler ve sonuçlar çıkarmaya çalışırsanız, ortaya tarihselliğin yanıltıcı karakteri çıkar. Oysa tarih, …

Devamı »

NATO’ NUN ÇAKALLARI

Kuruluş tarihinden itibaren NATO Kominizme karşı bir savunma hattı olarak değil, ABD ve batı emperyalizminin devamı ve çıkarları için kurulmuş, çağdaş, modern bir igal ordusudur. Müslüman Türkiye, Pakistan ,Malezya gibi ülke ordularının bu fitne karargahında asla yerleri olamaz. Türkiye, Pakistan, Malezya, İndenozya ve öteki islam ülkeleri en kısa zamanda ”İslam Orduları Savunma Birliği” (İOSB)’ni kurmak zorundadırlar. Yoksa, başları batılı ve doğulu …

Devamı »

MEYDAN VERİRSENİZ ÜZERİNİZE AT KOŞTURAN ÇOK OLUR

Kötüler, kötülüklerini yapmak için her zaman fırsat kollamışlardır. Bunu çağrıştıran atasözlerimiz oldukça yaygındır. Bunlardan biri de şudur: “Kendime yer edim, gör bak sana neler edim.” Kötülerin kötülüklerini icra etmeleri, düşüncelerini eyleme geçirmeleri hiçbir zaman sadece kendileriyle alakalı değildir. Bu işin bir de karşı tarafı vardır. Onlara kötülüklerini yapmak için imkân ve fırsat veren bir ikinci taraf mevcuttur. Gönlünü kaptırmaya hazır …

Devamı »

İKİYÜZLÜ ABD’İN DOSTLUĞU!

Türkiyeye tayin edilen her ABD elçisi kendisini ülkemizde müstemleke valisi zannediyor, her konuda uluorta konuşuyor ve bize ayar çekmeye çalışıyor. Sanki her işimize burnunu sokması onun asli göreviymiş gibi … Bu ne haddini bilmezlik, buna şımarıklık, bu ne burnu büyüklük böyle? Benim ülkemde sadece ülkeni temsi eden bir misafirsin sen kimsin be adam her şeye maydanoz oluyorsun böyle? Yıllardır terörist …

Devamı »

ÇİLE İLE YUĞRULAN ANADOLU TOPRAKLARI

Türk Tarihinin hakimiyet sürecine baktığımız zaman şunu görürüz: 3 bin yıllık Türk tarihinde nice devletler kurduk,yıktık… İlk Türk devleti İskitler’den ( Sakalar ) tutun da İslamiyet sonrasında kurulan Karahanlı, Gazne ve Büyük Selçuklular ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğuna kadar dünyada söz sahibi olan devletler kurduk. Bunlardan bazıları da cihan imparatorluğu kurmuştur. Osmanlı, Selçuklu gibi. Bu devletlerin ortak özelliği ise …

Devamı »

O KADAR DA EMİNDİLER Kİ

Darbeciler o kadar da emindiler ki, her şey yolunda gidecek uzun adamı ve iktidarını bir vuruşta yere sereceklerdi. Kendilerini, taraftarlarını ve onlara akıl veren yabancı dostlarını ve akıl hocalarını buna inandırmışlardı. Bütün hesapların üzerinde bir hesabın olduğunu, bütün çalışmaların üzerinde gayretüllahın varlığını unuttular. Güç sarhoşluğunun o kadar tesirindediler ki daha darbeye başlamadan zafer sarhoşu olmuşlardı, şımarıklıklarının zirvesinde idiler. Kibirlerinden halkın üzerine …

Devamı »

ÜMMETİN KABESİ

15 Temmuz darbe girişimi sadece Türkiye’ye yapılmış bir operasyon değildi elbet. İslam dünyasının hamisi rolünü üstlenen, koruyan, kollayan Türkiye’yi kontrol altına alsalardı zaten diğerlerini al aşağı etmek daha kolay olacaktı Emperyalist devletler için. Ama bir noktayı gözden kaçırmışlardı. Türkiye’yi Türkiye’den ibaret sanmışlardı. Ama öyle değildi. Allah’ın yeryüzünde kendisine ayırdığı yer olan Kabe’de dahi Türkiye için dualar ediliyordu. Ben de Kabe’nin …

Devamı »

BATI’NIN PİLİ BİTMİŞ!!!

  Sanki genetiğimize kodlanmıştı BATI ‘lı olmak, BATI’ya yaraşır işler yapmak. Asıl tarihi daha eskilerde olmasına rağmen II. Mahmud’la beraber 1839’da başladı bu serüven! Ne de olsa bir Avrupa devletiydik. Onlara benzememiz gerekiyordu. Yoksa bizi dışlarlardı. Tanzimat Fermanı bunun ilk adımı oldu: Sarığımızı çıkardık fes, şapka taktık, şalvarımızı çıkardık pantolon giydik, cübbemizi çıkardık ceket giydik, içliğimizi çıkardık gömlek giydik. Sultan …

Devamı »