Salı , 16 Nisan 2024
Son Dakika Haberler

Aylık Arşiv : Aralık 2015

SEYYİD KUTUP; Din nedir? (2)

 2. Bölüm Allah (Subhanehu ve Tealâ)‘nın, rıza ve dileği dairesinde tanımını yaptığı “din” Allah’a ilişkin her tür inanç, demek değildir. Din, Allah’a ilişkin değişik inanç biçimlerinden sadece biridir. Bu da kesin ve net olan “mutlak tevhid (ortaksız birleme)” biçimidir. Yani insanın, yapacağı ibadetle Allah’ın ilahlığını birlemesidir. Tıpkı kainattaki diğer yaratıklar gibi… Ayrıca din, Allah (Subhanehu ve Tealâ)‘nın beşer ve tüm …

Devamı »

İNSANLIK KATİLLERİNİN İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Birleşmiş Milletler 10 Aralık’ı “İnsan Hakları Günü” olarak ilan etmiştir. İnsan Hakları ifadesi, insanı insan yapan ve insanın sırf insan olarak herhangi bir şarta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir. Bu haklar; İnsanın değerini ve onurunu korur, insanın ‘insanca’ yaşaması için gerekli ve zorunlu koşulları ifade eder. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler İnsan …

Devamı »

SEYYİD KUTUP; ”DİN” NEDİR? (1)

1. BÖLÜM Yolun tümünü bilenden başkası, yol güzergâhının tümünü çizemez. Bir dakika sonrasını bile göremeyen insan, bu yolu kavrama yeteneğinden yoksundur. Çünkü insanla ilerisi arasına perde çekilmiştir. Bir adım ötesini bile göremez, öyleyse insan, bu meçhul yolun planını kesinlikle çizemez. Bu durumda iki çaresi vardır insanın… Ya çarpılmayı, sapıtma ve serseriliği göze alacak, ya da kainatın yaratıcısından alınan sisteme dönecektir. …

Devamı »

Orhan Gazi (1281 – 1360)

  Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey’in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Orhan …

Devamı »

YUNUS’TAN ŞİİRLER

AH NEFİS! Girdim Aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum Geştediben denizler Hızır’layın gezer oldumCemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum Sordum deniz malikine ırak değil salığına Girdim gönül sınığına gönülleri düzer oldum Viran gönlüm eyledim şar bunculayın şar nerde var Haznesinden aldım gevher dükkan yüzün bozar oldum Ben ol dükkan-dar kuluyum gevherler ile doluyum Dost …

Devamı »

DİRİLİŞ RUHU

İnanmış insan; ölmeden önce nefsini öldürebilen, hayatta iken bile ölmesini bilendir. Ancak ölümü içinde öldürebilen yaşamanın, insan olmanın erdemine ve sırrına erebilir. Onun için Müslüman; hep yaşıyormuş gibi, yaşıyormuş gibi, yaşıyormuş gibi hayatı yaşayandır. Namaz, Oruç, Zikir, Haç gibi ibadetler ruhu diriltmenin yöntem ve yollarıdır. Ruh ne kadar Rabbiyle buluşursa, dünya ve dünyalıklara mesafe koyarsa; o kadar temizlenir, arınır, canlanır, …

Devamı »

KUTLU MİRAS

  Devlet-i  Ebed-Müddet… Yani, sonsuza kadar yaşayacak devlet… Dostlarıyla, düşmanlarıyla sınırlarının çizildiği, asrının Devlet-i  Aliyye’si… Günümüzde bize bıraktığı miraslarla, hâkimiyet alanının ne denli geniş olduğunu, uyguladığı politikalarla devlet hiyerarşisinden tutun da komşuluk ilişkilerine kadar birçok alanda her devlete ve millete ders niteliğinde kitap olarak okutulması gereken bir devletin tarihi… Ve ondan feyz alması gereken, onun evlâdı Türkiye Cumhuriyeti… Bir babanın …

Devamı »

RUS SALDIRGANLIĞI VE DÜNYA

Kısa zamanda; Gürcistan, Ukrayna, Kırım, Suriye ve dünyanın dörtbir yanında sınır ihlalleri, askeri, nükleer gövde gösterileri ve tehditlerle Rus saldırganlığı kontrol edilemez bir noktaya doğru gitmektedir. Şımarık Rusların saldırganlığı sadece kendileri ve Rusya için değil, sınırları içinde yaşayan tüm Slav olmayan insanları, komşu ülkeleri ve dünya barışını tehdit eden tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Bu Rus istilacılığı ve yayılmacılığının önüne geçilmezse, bu …

Devamı »

SENDEN SONRA CAMİYE GELECEK OLAN VAR MI?

Ahh camiler ah. Bugünlerde çektiğiniz yalnızlıkların arkasında yine Müslümanların zihinsel çelişkileri yer almaktadır.  Oysa medeniyetimiz Mescit/Cami medeniyetiydi. Başarıya ulaşmış tüm hareketler Mescit/Cami mahreçliydi. Zira büyükler böyle söylerdi. Peygamberimizin kurduğu Medine İslam Devleti’nin teşkilatlanması da yine Mescit’te/Cami’de oluşturulmuştu. Camiler beldelerin hangi medeniyete ait olduğunun en belirgin göstergeleriydi. Camiler tapu hükmünde, minareler ise o beldeye basılan mühür, atılan imza hükmündeydi. Kurumsal olarak …

Devamı »

SAFAVİ-İRAN VE RUSYA YAYILMACILIĞI

İran’ın; başta Basra Körfezi, sonra Hürmüz Boğazı,  Yemen’de; Aden Körfezi, Doğu Akdeniz’de;  Suriye ve Lübnan kıyılarında yayılmacı bir rota izlemesi, bu bölgelerde askeri üstünlük sağlama çabaları ile Irak, Bahreyn, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve Yemen’de gerilim politikaları Ortadoğu’daki çatışma ve savaş riskini iyice arttırıyor. Ortadoğu’yu bekleyen en büyük tehlike yıllardır İran’ın sessiz ve derinden devlet politikası haline getirdiği ve bölgemizde …

Devamı »