Salı , 16 Nisan 2024
Son Dakika Haberler

Arif

Uşaklar ve Kavşaklar

Arif Altunbaş ‘’BİR bilim insanının dinci olabilmesine bir türlü akıl erdirememişimdir. Dindar olabilir. Ama dinci olamaz. Erbakan dinciydi. Profesördü ama torpilli takımından değildi. Öğrencileri onun çok iyi bir hoca olduğunu söylerlerdi. ’’(*) diyor batının kuyruğuna takılıp giden bir köşe yazarı. Adını anmak bile kötüyü reklam sayılacağından adı lazım değil. İslam dininde ‘’Müslüman, Münafık ve Kâfir’’ diye üç insan tiplemesi vardır. …

Devamı »

CHP Gerçeği

Arif Altunbaş Bir parti düşünün; kuruluş amaç ve hedeflerine varmak için kendi halkıyla dövüşen ve didişen. Milletin dinine, diyanetine, ahlakına, tarihine, coğrafyasına, kültürüne ve medeniyetine düşmanlık yapan ve bunu görevi sanan. Milli ve yerli örf, adet, kültür ve değerlimizi yok sayan, onları hor ve hakir gören, yabancılara ve düşman devletlere her fırsatta Türkiye’yi şikâyet etmeyi muhalefet yapmak sayan. Milletimize ve …

Devamı »

Depremin öğütleri

Arif Altunbaş İnsanlık imanla inkâr, itaatle isyan, iyilikle kötülük, Hak ile batıl, hakikat ile yalan arasında bocalayıp durmaktadır. Yeryüzünde kıpırdayan hiçbir yaprak, meydana gelen hiçbir olay kendiliğinden olmaz/oluşmaz. Onu hareket ettiren ve ettirecek olan sebepleri yaratan bir Allah vardır. O, insanları uyarmak, düşündürmek, imtihan etmek bu dünyanın geçici, kalıcı olanınsa öte dünya olduğunu hatırlatmak için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanları sapkınlıktan, …

Devamı »

Cumhur Cumhuriyet ve ihanet cephesi

Günlük yaşantımızda millet kelimesi; memur milleti, esnaf milleti ve Türk- Kürt- Arap milleti gibi bir kesimi, mesleği, gurubu, toplumu ifade eder. Cumhur ise; adı geçen toplumların hepsini ve daha fazlasını içine alan bir bütünlüğün genel anlamını kuşatan bir kavramdır. Cumhurun belirlediği, seçtiği, onayladığı ve kendine benzeyen sisteme o ülkenin cumhuriyeti denir. Cumhurun dinine, tarih ve kültürüne, örf ve geleneğine, ruh dünyası …

Devamı »

Müslüman hangi taraftasın?

Arif Altunbaş Güney Afrika Cumhuriyetinin girişimiyle Uluslararası Adalet Divanın (UAD) da yargılanan Siyonist İsrail Gazze’de işlediği soykırımın belgelerini mahkemeye delil olarak sunan Türkiye’ye karşı, Yahudilere Filistin topraklarından bir karış toprak vermeyen yüce Hakan Abdulhamithan’dan bu yana içlerinde biriktirdikleri kin, nefret ve düşmanlığı uluorta çemkirerek kusmaya başladı. Gözlerini dünyaya yeni açmış Gazze’ li masum bebeklerin İsrail zulmüne açıktan ve gizli destek veren, …

Devamı »

Mahalli seçimler ve muhasebe

Arif Altunbaş Çuvaldızı karşındakine saplamadan önce, iğneyi kendine batıracaksın! Acıyı hissedeceksin ki, karşındakini acıtarak silkeleyecek, sallayacak uyandıracaksın! Aynada kendine bakıp kendini sorgulamadan yargılamadan, onarmadan düzeltmeden muhatabını topa tutup darmadağın edip çiğnemeyeceksin! Haksız yere çiğner isen zulüm ve işkence yapmış olur, yaptığının karşılığını da mutlaka görürsün. Yapan bulur, eden görür. Gazneli Mahmut Hindistan’a 17 sefer yaparak orada İslam Medeniyet ve Kültürünün …

Devamı »

BU KAFA İLE TERÖR BİTMEZ

M.Yasir Adilhan Bir fikri, ideolojiyi ve düşünceyi dağda şehirde, demokratik gibi görünse bile mecliste toplumu korkutup, yıldırarak her türlü eyleme ve söylemle hakim kılmaya terör adı verilir. Ona destek ve yardım eden, eylem ve söyemleriyle bizzat hareketin içinde olan kişi ve kişilere de terörist denmektedir Bu anlayışın temelinde zorbalık ve zorlama vardır. Fiili bir vahşet ve barbarlık tepeden tırnağa her …

Devamı »

İsrail Fitnesi II

Arif Altunbaş Yahudiler kibir, ırkçılık ve çıkarcılıkları yüzünden tarih boyu kendi başlarına örmedikleri çorap kalmamıştır. Daima güçlü bir devletin koruması altında yeryüzünde lanetli bir kavim olarak sürekli var olma mücadelesi vermişlerdir. Omurgasız ve sürüngen olarak sürgünlerde geçen hayatları onları insanlığa karşı düşman etmiştir.  Yalnız M.Ö. 1000’lerde Hz. Davut ve Süleyman döneminde 70 yıl, M.Ö. 163-63 Makabiler döneminde 100 yıl süren …

Devamı »

Demokrasi masalı

Arif Altunbaş Halkın kendi kendini yönetmesi denilen (yönetim, denetim ve kontrol) sisteme demokrasi denilmektedir. Müslümanların ve az gelişmiş ülkelerin demokrasileri o halk ve milletler tarafından o milletin (dini, kültürü, tarihi, örfü ve geleneği) medeniyet ve hayat tarzına göre -o millet tarafından değil- batılı emperyalist sömürgeci güçler tarafından ülke ve insanını kendi kontrol etmek ve yönetmek için kurgulanan planlanan, hazırlanan ve …

Devamı »

Altay’lı itler ve köpek canlar

Arif Altunbaş Cengiz Han ordusuyla Altay dağlarında bir şehirden geçerken yolun kenarındaki bir çöplükte yatmakta olan bir köpek yavrularına şu tembihatı yapar. ‘’Evlatlarım! Bu gelen Cihan hükümdarı Cengiz Han ve ordusudur. Sakın terbiyesizlik edipte onlara karşı havlamayın’’ der. Yavrular hep birlikte söylenenleri dinler ve başlarını sallarlar. Ordu bölükler halinde at nalları ve kişnemeleri eşliğinde yollarına devam eder. Yoldan geçen en …

Devamı »