Pazar , 21 Nisan 2024
Son Dakika Haberler

Çevre

AB İKLİM ZİRVESİ

Geçen hafta Perşembe akşamı AB üyesi ülke temsilcileri Brüksel’de biraraya gelerek iklimi koruma ve enerji zirvesi yaptılar. Yaklaşık 9 saat süren toplantıda ne kadar çevre koruma ve enerji konusunda görüşüldü bilinmez. Sonuçta daha önceden çevreyi korumak için sera gazı üretiminin düşürülmesiyle ilgili belirlenen hedef oran aşağı çekildi. Zira bu hedefe ulaşmak için gereken masraflar çok yüksek görüldü. Özellikle Polonya’nın bu …

Devamı »

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Diğer bir deyişle Ekosistem olarak tanımlanabilir. Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil etmektedir. Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde …

Devamı »

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇEŞİTLERİ

  Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Günümüzde görüntü kirliliği ve ışık kirliliği de çevre kirlilikleri olarak karşımıza çıkmakta, bu çevresel kirlilikler yine insanlar tarafından oluşturularak insanların ve diğer canlıların …

Devamı »

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Sanayideki bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı …

Devamı »

“YÜREĞİ KOPARILMIŞ ŞEHİR”

  Yahya Düzenli duzenliyahya@gmail.com Başlık, geçtiğimiz yüzyılın önemli edebiyatçılarından Stefan Zweig’e ait. Gezip gördüğü yerleri “İnsanlar, Kentler, Kitaplar” alt başlığıyla anlattığı “Buluşmalar” kitabında Belçika’nın, I. Dünya Savaşı’nda tahrip olmuş Ypern şehrine “geçmişi hüzünlü” der ve Ypern’i “yüreği koparılmış kent” şeklinde tanımlar. Zweig’in yüreği koparılmış şehrini daha iyi anlamak için parantez açıp birkaç soru soralım: Bir şehrin yüreği olur mu? Bir şehrin …

Devamı »

SOKAĞIMIZ KALDI MI?

Yahya Düzenli duzenliyahya@gmail.com   Şehirlerimizin nasıl köklerine yabancılaştırıldığı ve orijinalliklerinin giderek nasıl imha edildiğine şahit arıyorsanız sokakları gösterebilirsiniz. Tabii kaldıysa. Artık sokak diye insanî bir şehir mekânı yok. Rezidans, yap-sat apartman, güvenlikli site, AVM, iş kuleleri ve gökdelenlerin istilâ ettiği modern zaman şehirlerinde ‘ev’ kalmadığı için kadîm şehirlerimizin bir gerçeği olan sokak da tarihe hapsoldu.   Önce şehri, sonra mahalleyi, …

Devamı »

Çevre ve insan

Çevre kirliliği nedir? Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır Çevre kirliliği, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların sağlığını etkileyen, cansız ve çevredeki maddeler üstünde yapısal zararlar veren ve bazı nitelikleri bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışması olayıdır. Çevre kirliliğinin nedenleri Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek …

Devamı »

Hava Kirliliği ve Dünyamız

Hava kirliliğinin çeşitleri Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz: 1-Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği Isınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar. 2-Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör …

Devamı »